Sunday, January 19, 2020
Dijital Tercüme Ltd. Şti. Resmi Blog Sayfası


Hukuki Çeviri ve Türleri Nelerdir?

  HUKUKİ ÇEVİRİ NEDİR? Hukuk, toplumlarda kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu kılınan davranış kurallarının oluşturduğu…

Yazar: Dijital Tercüme , Kategori: Genel , Tarih: 09.07.2016 Etiketler: , , , , ,

dt-hukuki-çeviri

 

HUKUKİ ÇEVİRİ NEDİR?

Hukuk, toplumlarda kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu kılınan davranış kurallarının oluşturduğu düzendir. Hukuki metin, bu tür yaptırımları yazılı olarak belgeleme işlemi olup, hukuki çeviri ise, bu tür belgelerin erek dile aktarılması işidir.

Hukuki Çevirilerin Özellikleri Nelerdir?

 • Yoruma yer verilmez, kaynak dilde verilen mesaj değiştirilmeden erek dile çevrilir.
 • Kullanılan kelimeler, söz öbekleri hukuk alanına özgü kelimeler olmalıdır.
 • Çevirmen, hukuki sorumluluk altında olduğunu bilerek kaliteli çeviriler yapmalıdır.
 • Hukuk alanında çeviri yapan bir çevirmen, ülkeler arasındaki hukuk sistemlerini iyi bilmelidir, iki dil arasında hukuki kavramların bire bir örtüşmesi sağlanmadığı durumlarda çevirmen bunu araştırarak bulmalıdır.
 • Hukuk metni de yazınsal metin kadar yoğun kültür birikimi gerektiren bir metin türüdür.
 • Hukuk çevirileri kesinlikle deneyim gerektirir.
 • Çevirilerin tarafsız yapılması gerekir.
 • Adalet ilkesi doğrultusunda çeviriler yapılmalıdır.

Hukuk Çevirilerinin Önemi Nedir?

Hukuki çeviri; insan yaşamını doğrudan etkileyebilecek her türlü hukuki metnin çevirisidir. İnsan yaşamını doğrudan etkilediği için de bu tür metinlerin çevirilerini uzman çevirmenler yapmalıdır. Mesela bir nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi veya doğum belgesi gibi belgeleri erek metne aktarırken, çevirmen kavram ve terimleri kullanırken, adları, numaraları veya tarihleri yanlış yazarsa, ibraz mercilerini yanlış işlemlere yönlendirebilir.

Hukuki Çevirinin Kapsamı Nedir?

Her türlü sözleşme, menşei belgeleri, yönetmelik, bayilik anlaşmaları, mevzuatlar, genelgeler, konşimento, garanti belgesi, her türlü protokol, irsaliye, dava çözümü çevirileri, yetki belgeleri, resmi evraklar, patentler, lisans çevirileri, imza sirküleri, niyet mektupları, dilekçeler, mahkeme kararları vb. bu kapsamda ele alınır.

HUKUKİ ÇEVİRİLERDE ÇALIŞMA ŞEKLİMİZ

Çevirileri talep edilen hukuki metinler;

 • Dijital Tercüme Hukuki Çeviriler Proje Yönetimi tarafından incelendikten sonra uzmanlık alanına göre hizmet verdiğimiz 110 alt branş kapsamında sınıflandırılır.
 • Daha sonra değerlendirme sürecine (format, karakter sayısı, içerik, kapsam ve terminoloji, teslim süresi) başlanır.
 • Değerlendirme ve analiz aşaması tamamlanan proje için birim fiyatımız üzerinden size hemen kesin bir süre ve fiyat bilgisi verilir.
 • Yazılı onay alan çeviri “hukuk içerikli tercüme” adını alır.
 • Değerlendirme aşamasından sonra Dijital Tercüme Hukuki Çevirileri Proje Yönetimi, dil çiftine ve uzmanlık alanına göre en uygun proje çevirmenini belirler.
 • Proje için gerekli olan terminoloji listesi ve TM çevirmene verilir.
 • Çeviri tamamlandığı zaman, ilk kontrol/ ön okuma aşamasına geçer ve bu aşamada Proje Müdürü’ne durum bildirilir ve o da müşteriye ilk bilgilendirmeyi yapar.
 • Çeviri, Proje Müdürü’ne teslim edildikten sonra, proje müdürü, dosyayı dosya takibi bölümüne işler.
 • Çevirisi tamamlanan proje ilk kontrol ve ön okuma aşamalarından geçer. Ön okuma; metnin göze batacak hatalardan arındırılması işlemidir.
 • Ana hatlarıyla metin okumasında gerekli olan bütünlük, akıcılık, tutarlılık ve sadelik sağlanır, ön okuma ve son okuma aşamasında metnin anlam kargaşasından kurtulması sağlanır; temel düzeltmeler yapılır ve metin teslime hazır hale gelir.
 • Proje Müdürü son okuma yaptığı metnin, bütünlüğü içeriği ve şablonunu kontrol ettikten sonra eksik veya hata tespit etmediği takdirde metni, müşteriye vaktinde teslim eder.

HUKUKİ ÇEVİRİ TÜRLERİ

 • Noterli Evraklar

Resmi kurumlara verilecek, noter tarafından onaylanan evraklardır. Yeminli tercümanlar tarafından çevrilir. Bu evraklar da kendi içinde türlere ayrılır:

 1. Muvafakatname: Bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesine denir. Bu belgelerin çevirileri de noter onayı gerektirir. Örneğin oturduğunuz evi satarken eşinizden muvafakatname almanız gerekir. 18 yaşından küçük çocukların pasaport alabilmesi için de ebeveynlerden muvafakatname alınması gerekir.
 2. Vekâletname: Bir kişinin başka bir kişiyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiği bir belgedir. Yurtdışında kullanılacak olan belgenin çevirisi, Türkiye’de yeminli bir tercüman tarafından yapılmalı buna ek olarak da noter tasdiki ve apostil işlemi yapılmalıdır. Örneğin; araba, gayrimenkul alım satım işlemleri, banka işlemleri, miras işlemleri, kiraya verme işlemleri için vekâletname düzenlenir.
 3. Doğum Belgesi: Doğan her çocuğun resmi olarak nüfusa kaydolması için doğum belgesi oluşturulur. Yurtdışında doğan bir Türk ailenin bebeğinin, Türk vatandaşlık haklarından faydalanabilmesi için öncelikle doğum belgesinin yeminli tercüman tarafından çevrilmesi ve noter tarafından onaylanması gerekir. Ardından diğer işlemleri tamamlanarak Türk vatandaşı olarak nüfusa geçebilir.
 4. Pasaport, Ehliyet, Ruhsat Belgesi: Bu belgeler de yurtdışındaki resmi kurumlardan talep edilmektedir. Resmi kurumlara verilecekleri için bu belgeler de yeminli tercüman tarafından çevrilir ve sonrasında noter onayı alınır.
 5. Evlilik Belgeleri: Türk vatandaşı yabancı uyruklu biriyle evlenecekse, bu süreçte evleneceği kişiden resmi kurumlarca istenen belgelerin çevrilmesi gerekir. Aynı şekilde yurtdışında evlenmek isteyen Türk vatandaşı da talep edilen belgeleri ilgili dile çevirtmelidir. Bu belgeler noter tarafından da onaylanmalıdır.

2- Mahkeme Kararları: Bu hukuki terim, dava sonunda açıklanan karar ve hükümler için kullanılmaktadır. Kesin hükme varılan davanın sonucunda verilen belgedir. Örneğin bir boşanma davasının sonucunda verilen belgenin tercüme ettirilmesi gereken durumlar olabilir. Bu belgeler de yine noter yeminli tercümanlar tarafından çevrilmesi gerekir.

3- Patent İşlemleri: Buluşu yapan kişiye, buluşunu kullanması için verilen hakka patent denir. Bu belgeyi bir başka ülkede kullanmak, haklarınızı kanıtlamak için çevirisinin yapılması gerekir. Orijinal patent belgesindeki hakların, tercüme yapılan belgede de eksiksiz bir biçimde olması gereklidir.

4- Kanun ve Yönetmelikler: Kanun ve yönetmelikler büyük dikkatle ve özenle çevrilmesi gereken belgelerdir. Hukuksal açıdan insanları bağlayıcı metinler oldukları için, yanlış çeviriler topluma, kişilere ya da kurumlara zarar verebilir. Bu metinler de yine yeminli tercümanlar tarafından çevrilmelidir. Tercüman, bu alandaki terimlere, kavramlara ve ifadelere hâkim olmalıdır.

5- Sözleşmeler: Bu belgelerin, imzalayan kişileri bağlayıcı özelliği vardır. Bu tür metinleri yine alanında deneyimli profesyonel tercümanların çevirmesi gereklidir. Sözleşme koşulları taraflara bir takım sorumluluklar yükler. Yanlış yapılan çeviri nedeniyle bir tarafın ihlalde bulunması üzerine, dava açılabilir. Bu sebeple sözleşmeler net, eksiksiz çevrilmelidir.

6- Resmi Evraklar: Yasal geçerliliği olan belgelerdir. Yeminli tercümanlar tarafından çevrilir ve ardından noter onayı ve apostil işlemi yapılır. Bunlara örnek olarak, diploma, öğrenci belgesi, başarı belgesi, kimlik, nüfus kaydı, ikametgâh belgesi verilebilir.

7- Hukuki Yayınlar: Çeviriyi yapacağımız hedef kitle göz önünde bulundurularak, anlaşılır şekilde çevrilir. Hukuki terimler kullanılmaz, bilgi veren yayınlardır.

8- Hukuki Çözümleme:  Bu türde birebir çeviri yerine yorumlayarak çeviri yapılır. Hukuk alanında bilgili, bu alandan mezun uzman çevirmenler konuyu anlar, çözümler ve müşterinin anlayabileceği şekilde düzenleme yapar.

9- ISO & Kalite Belgeleri: ISO, yani Uluslararası Standartlaştırma Birliği, iş sektöründe standartlaşmayı sağlamak adına, kuruluşları belgelendiren bir örgüttür. Bu belgeler sayesinde itibar sağlanır ve kalite tescillenmiş olur. Kuruluşların dünya ticaretinde yer alması için kalite belgelerinin ilgili dillere çevrilmesi gerekmektedir.

10- Veri Koruma: Dünya çapında şubeleri olan büyük kurumlar, şirketler, verilerini koruyarak şirket içinde aktarım yapmaktadırlar. Farklı dillerin konuşulduğu ülkelerde bulunan şubelere, veri koruma politikasıyla ilgili bildirim vermeleri gerektiğinde de çeviriden yararlanırlar. Bu çevirmenler yine alanında uzman olmalıdırlar.

11- Şirket Belgeleri: Şirketlerin hizmet verdikleri sektörlere paralel olarak, gerekli tüm belgelerini uygun mesleki dil ile çevrilir.

12- Yasal İşlemler: Bu belgeler bazı resmi işlemler için gerekliliği olan belgelerdir. Açık, net ve resmi bir dille çevrilmeleri gerekir.

 • Dava Dilekçeleri: Mahkemelerin, davayla ilgilenmesi için, davacı durumunu resmi, yazılı bir şekilde belirtir. Bu dilekçeler, kısa ve öz olmalıdır. Gereksiz bilgiler verilmemelidir. Hukuki anlamda geniş alan bilgisine sahip uzman kişiler tarafından çevirisi yapılmalıdır.
 • Savunma Metinleri: İşverenlerin bazı durumlarda talep ettiği ya da resmi kurumlara sunmamız gereken, mahkeme sürecinde de taraflardan talep edilen metinlerdir. Kişinin, kendi durumunu anlatıp, savunma yapmasını gerektiren belgelerdir. Gereksiz bilgilere yer verilmemelidir.
 • Yetki Verme Yazısı: Bir işi, görevi yapmaya yetkilendirilen kişiye verilen belgedir. Eğer yurtdışındaki kurumlarla temasa geçilmesi gerekirse, bu belgenin çevirisi istenebilir.

13- Adli Çeviriler: Adli süreç kapsamında gerekli durumlarda simultane ve yazılı çeviri hizmeti gerekebilir. Yargılanan kişinin yabancı olması sebebiyle mahkemelerde adli tercümanlar da yer alır.

 

 

Pin It on Pinterest