Yeni bir buluş, akıllı pazarlama, doğru zamanlama, iyi yatırım. Fakat çevirmenler olarak satır altlarını okumaya düşkün olduğumuz için olsa gerek haberlerde gördüğüm küresel bir algı farklılığının altını çizmek istiyorum:

“Maske, farklı diller arasında teklifsiz konuşmada iletişime yardımcı oluyor, basit komutların çok dilli aktarımında destekçi veya bahsi geçen 8 dildeki dil engellerini aşmakta başarılı” demiyor; çeviri yapan maske diyor.

“Çeviri” kelimesine bakışta bir dönüm noktasında mıyız?

National Geographic 2018 tarihli bir raporunda, “UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Dilleri Atlası”na göre 1950 ve 2010 yılları arasında 230 dilin yok olduğunu” belirtiyor. Bugün dünyadaki her üç dilden birinin 1000 kişiden daha az konuşuru var. İki haftada bir, bir dil son konuşuruyla birlikte yok oluyor. Tehlikedeki dillerin yüzde elli ila doksanının önümüzdeki yüzyılda yok olacağı öngörülüyor.