bize ulaşın

İstanbul - Türkiye

New York - ABD

Hızlı

Kusursuz

Kaliteli

Dildeki Referanslarımız

Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
19 dilde 22 hizmet
LR Global Holding GmbH
LR Global Holding GmbH
20 dilde 3 hizmet
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.
12 dilde 9 hizmet
Akdağlar Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Akdağlar Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
14 dilde 5 hizmet
Şık Makas Giyim San. ve Tic. A.Ş. (Cross Jeans)
Şık Makas Giyim San. ve Tic. A.Ş. (Cross Jeans)
19 dilde 10 hizmet
Akyiğit Mağazacılık A.Ş.
Akyiğit Mağazacılık A.Ş.
24 dilde 4 hizmet
Petrol Ofisi A.Ş.
Petrol Ofisi A.Ş.
17 dilde 22 hizmet
SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
32 dilde 22 hizmet
Veri Yazılım Proje Danışmanlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş.
Veri Yazılım Proje Danışmanlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş.
7 dilde 3 hizmet
Bu dildeki referanslarımızda kayıtlı referanslarımızdan yayın izni alınanların en fazla on (10) tanesi gösterilmektedir.

Çeviri Süreci - Yunanca

Yunanca
 • Çoğunluğu Yunanistan'da (10 milyon) olmakla beraber, Avustralya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık 25 milyon kişinin anadili olan Yunanca çeviri/tercümeleriniz, firmamız tarafından Yunanca dil koordinasyonu bünyesinde ele alınır.
 • EN 15038 bünyesinde sınıflandırılarak alanında uzman tercümana yönlendirilir.
 • Çeviride hiçbir hata olmasın, sektöre uygun çözümler sunulabilsin diye firmamızda çeviriden önce “hazırlık“ aşaması yapılır. Bu süreçte, metin okunarak konu araştırması yapılıp, internet üzerindeki uluslararası veya yazılı sözlükler ile uygun çeviri terminolojisi çıkartılır. Bu sayede çeviri çok daha hızlı ve sorunsuz ilerler. Anlam bütünlüğü sağlanır.
 • Çevirmenimiz, metninizi büyük bir titizlikle çevirip, kurallara uygun biçimde tamamlar ve editörlere teslim eder.
 • Türkiye Cumhuriyeti noterlerinde çeviri alanında yemin zabıtları olan editörlerimiz tarafından önce anlam ve çeviri kalitesi bakımından kontrol edilir, daha sonra proof reading (son kontrol) aşamasında Yunanca alfabesi/grameri (Türkçe'den Yunanca’ya yapılan çevirilerde) veya Türk alfabesi/gramerine (Yunanca’dan Türkçe'ye yapılan çevirilerde) uygunluğu, imla kuralları ve dizine göre gözden geçirilir.
 • Anlamı çok iyi verebilmek adına yerelleştirme işlemi de 4000 yıllık Yunan kültürünü çok iyi bilen denetmenimiz tarafından yapılmaktadır
 • Firmanıza özel hazırlamış olduğumuz “firma terminolojisi” ile hatasız ve aynı elden çıkmış tercümeler garanti etmekteyiz.
 • Sertifika, diploma, lisans, broşür, katalog, web sitesi vb tüm evraklarınızda grafik çalışması yapılarak birebir format uygulanır.
 • Resmi kuruma sunulacak evraklar, tecrübeli kadromuz tarafından Yunanistan resmi kurumlarının kabul edeceği şekilde hazırlanır.
 • Google Yetkili Çeviri Bürosu olarak “Key4World” hizmetimiz Yunanca dilinde de hizmetinize hazırdır.

Dil Bilgileri - Yunanca

Yunanca

Dijital Tercüme Çeviribilim bölümünün hazırlamış olduğu “Yunanca” hakkındaki filolojik bilgidir.

Yunanca dili, Yunanca adı ile Elinika, dört bin senelik bir geçmişe sahiptir. Bu sebeple tarihte birçok ülkenin dilinden etkilenmiş ve zaman içinde değişikliklere uğramıştır. Antik yunanca ile günümüz Yunancası arasında büyük farklar vardır. Yunanistan Cumhuriyeti (Balkan Yarımadasının güneyinde, kuzeyden Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan, Doğudan Türkiye, güneydoğudan Ege Denizi, güneyden Akdeniz ve batıdan Adriyatik Denizi ile çevrilidir) ve Güney Kıbrıs'ın resmî dilidir. MÖ X. yy civarı ortaya çıkmıştır. Fenike alfabesi temellidir. Okuma yönü tarih içinde değişiklik göstermiştir, önceleri sağdan sola, daha sonra "bustrofedon" denilen şekilde ve en nihayet soldan sağa doğru okunmuştur. Bilinen en eski belge: MÖ VII. yy'dan kalma Yunan şehri Dreros'un kanunlarıdır.

Yunanca dünyada, çoğunluğu Yunanistan'da (10 milyon) olmakla beraber, Avustralya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık 25 milyon kişinin anadilidir.

Türkiye'de anadili Yunanca olan yaklaşık 1. 000 kişi yaşamaktadır. Ayrıca, Yunanca İtalya ve Arnavutluk'un yanı sıra Ermenistan ve Ukrayna'da da konuşulmaktadır. Makedonya Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Ukrayna, Rusya, Romanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Akdeniz çevresinde, Güney İtalya, İsrail, Mısır, Lübnan'da da konuşanlar bulunmaktadır. Yunanca, aynı zamanda Batı Avrupa, özellikle İngiltere ve Almanya Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, yanı sıra Arjantin, Brezilya gibi ülkelerdeki göçmenler tarafından da konuşulmaktadır.

Matematik, astronomi, demokrasi, felsefe, tiyatrocu, atletizm, tiyatro, söylem, antropoloji, fotoğraf, izomeri, biyomekanik, sinema, fizik vb. alanlarda tüm dünya dillerinde kullanılan Yunanca kelimeler mevcuttur, özellikle sonu "loji" ile biten sözcüklerin çoğu Yunan kökenlidir, mesela İngilizce kelimelerin %12'ye yakını Yunanca’dan türemiştir.

Komşuluk ilişkilerimiz nedeniyle (ticari, turistik, kültürel, vs.) Türk Üniversiteleri'ndeki "Yunan Dili ve Edebiyatı" Bölümleri epey rağbet görmektedir. Yunanca devamlı olarak kullanılmış ve tarihi tespit edilmiş en eski dillerden biridir. Tarihin büyük bir kesiminin her devrinde önemli bir edebi eser verebilmiş sayılı dillerdendir. Yunancanın medeniyete, özellikle Avrupa ve Ortadoğu medeniyetlerine katkısı çok büyük olmuştur ve tarihte en çok iz bırakmış dillerden biridir. Bu sebeple bilim, felsefe ve sanat terminolojisinde ve dünyanın diğer dilleri üzerinde Yunanca'nın etkisi çok görülür.

Arkaik devir Yunan yazısında genel bir düzensizlik ve dağınıklık göze çarpar. Bunun sonucu olarak, her bölgenin ve her şehrin ilk alfabelerinde büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklar o kadar belirgindir ki, bir arkaik yazıtının hangi bölge ya da kente ait olduğunu kolaylıkla saptamak mümkündü. Arkaik devrin Yunan alfabesi birçok yerel farklılıklar göstermekteydi. Bu nedenle Atinalılar İ. Ö. 403/2 yılında Ionia alfabesini resmen kabul ederek yazıda bir birlik sağlamışlardır. Eski yunan yazısında 24 harf bulunmaktadır.

Fenike alfabesini benimseyip değiştirmeden önce Yunanlılar iki yazı sistemi kullanırlardı. İlki, "çizgisel A" denilen, 76 hecesel göstergeden oluşan, piktografik bir yazıydı. Çizgisel A, MÖ 1700'den 1400'e kadar tüm Ege Denizi yöresinde kullanılırdı. MÖ 1680 ile 1580 yılları arasında Çizgisel B yazısı onun yerine geçmiştir. Ama sonunda kendi dillerine daha uygun olan Fenike alfabesini benimsemişlerdir. Yunanlılar Fenike alfabesini kendi dillerine uyarlayarak değiştirirler. Fenike alfabesinde fonetik değerleri kendi dillerine uyan sessiz harfleri saklayıp Fenike alfabesinde kullanmadıkları bazı sessiz harflere ünlü harf değeri vererek kullanmışlardır. Hindistan-Avrupa dillerinden birçoğu Yunan alfabesini model olarak alıp kendi öz alfabelerini yaratmışlardır. Yunanca filologlara göre tarihsel olarak 6 ana bölümde incelenir:

 • Proto-Yunan: Milattan önce ikinci bin yılda Yunanistan'da konuşulan dildir.
 • Miken Yunancası: Miken Uygarlığı döneminden kalma tabletler üzerinde tespit edilen ve tarihsel olarak M. Ö. 15 ya da 14 yüzyıl itibaren kullanılmaya başlanmış olan dildir.
 • Antik Yunanca: Arkaik ve Klasik dönemlerde Antik Yunan medeniyetinin kullandığı dildir. En yaygın kullanımı Roma İmparatorluğu'nda görülmüştür. Arkaik (milattan önce 9-6 yy), Klasik (milattan önce 5-4 yy) ve Helenistik (milattan önce 6-3 yy) dönemlerinde konuşulmuştur. Dor istilası sonrasında Ege Denizi'nin iki yanında konuşulan lehçelerin toplamıdır.
 • Koine (ortak) Yunanca: Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu'da konuşulmuştur. Büyük İskender'in kurmuş olduğu Helenistik dönemde Yunanca neredeyse tüm fethedilen topraklarda ikinci bir anadil olmuştur. Helenistik Koine çağında Yunanca'ya, kelime bilgisi, telaffuz ve dilbilgisi alanlarında köklü değişiklikler yapılmış ve ortak bir dil oluşturmaya çalışılmıştır. Bu hızlı değişim Büyük İskender tarafından başlatılmıştır. M. Ö. 4. yüzyılın ortalarından itibaren Attika lehçesi ortak bir edebiyat dili olarak kabul edilmişti. İskender, fetihleri sonucu bu dili doğuya götürünce dilin saflığı bozuldu. Üstelik resmi, idari, ticari ve edebi bakımdan yeni bir dilin oluşumu zorunlu hale gelmişti. İşte bu durumda oluşan yeni dile ortak dil (Koine) denir. Daha sonra, İskenderiye Yunun Edebiyatının merkezi haline gelince orada Attika lehçesinin bozulmuş şekli olan yeni bir lehçe oluştu. Son olarak da Bizans döneminde Bizans lehçesi adı verilen lehçe ortaya çıktı, bundan da Romaike veya Rumca dediğimiz dil doğdu. Dönemin edebi nüfuzu Koine Yunancasına karşı çıkmış ve eserlerin Antik Yunanca ile yazılmasını tavsiye etmişlerdir. Tarihte Yeni Ahit'te de kullanıldığı için çok önemli bir yer kaplamaktadır. Helenistik Yunanca antikitenin sonunda Makedonya'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyada konuşulmuş; Doğu Akdeniz havzasının, Ortadoğu'nun ve Kuzey Afrika'nın lingua-franca'sı haline gelmiştir. Yeni Ahit Yunancası da Roma İmparatorluğunun resmi dili olan yunanca da bu Ortak dildir.
 • Bizans Yunancası: Bizans'ın yöneticileri kendilerini Roma İmparatorluğu'nun gerçek mirasçıları olarak kabul ettiler ancak öte yandan Roma ile ilişkilerini de sürdürdüler. Roma İmparatorluğu'nun batı kesimi küçük devletlere ayrılıp parçalanırken, Bizans İmparatorluğu bütünlüğünü korumayı başardı. Batıdan bağımsız olarak Doğu Akdeniz'de egemen olan Bizans İmparatorluğu, klasik Yunan ve Roma uygarlıklarının son merkezi oldu. Helenistik Yunanca'nın erken ortaçağdan itibaren Doğu Roma'nın halk diline dönüşmesi evresidir. Bütün Doğu Akdeniz havzasında, Karadeniz'in kuzeyi ve güneyinde, Ortadoğu'da "Rum-Romalı" denilen halkın gündelik dili haline gelmiştir.
 • Modern Yunanca: M. S. 1650'lerde başlar ve günümüze kadar gelir. Yunanistan'ın kurulmasıyla Devletin Resmi dili Kathareuousa ilan edildi. Bu dil Eski Klasik Yunanca'nın diriltilmeye çalışılmış bir haliydi. Okullar ve resmî dairelerde sadece bu diyalekt kullanıldı; ancak halk bu diyalekte yabancı olduğundan evlerde ve sokaklarda Halk Yunancası (Demotiki) konuşulmaya devam edildi. 1976'da Yunanistan'da çıkan bir kanun ile Kathareuousa devletin resmi dili olmaktan çıkartıldı ve Demotiki resmi dil haline getirildi böylece okul, resmî daire ve evlerde konuşulan dilin aynı olması sağlandı.

1982 yılında kabul edilen ikinci bir kanunla Politonik (Polytonic) sistem terk edilip Monotonik (Monotonic) sisteme geçilmiştir. Yani sözcük üzerlerinde vurgulu heceyi belirtmek için kullanılan aksan işaretleri üç çeşitten teke indirgenmiştir. Fakat tutucu çevreler hala Politonik sistemi kullanmakta ısrar etmektedirler. Gazete, dergi, medya ve devlet yeni düzeni sürdürmektedir.

Yunanca; kelime haznesi, morfoloji ve fonetik nitelikler bakımından ortak özellikler gösteren bir çok lehçe aracılığı ile bilinir. Lehçelerdeki bu farklılaşma dil bilimcilerin "Ortak Yunanca" adı verdikleri, başlangıçta tek bir dilin bulunduğu tezini güçlendirir. Ortak Yunanca Morfoloji yönünden İtalyan-Kelt ve Ermenice dillerine yakındır. Ayrıca Hint-İran öbeğine de benzer. Ortak Yunanca, bu gün henüz bilinmeyen Helen öncesi Akdeniz dillerinden birinden birçok kelime aktarmıştır. Bu dilin izlerine yer isimlerinde rastlanır.

Yunan ve Türk kültürünün yüzyıllarca içiçe olması, kültürler arasında büyük etkileşim yaratmıştır. Türkçe'deki meyve, sebze ve balıkçılık terimlerinin çoğu Yunanca'dan dilimize girmiştir. Birçok şehir ismi, denizcilik ile ilgili terimlerin çoğu Yunan kaynaklıdır. Bunun yanında Yunanca'da da Türkçe'den girmiş binlerce sözcük vardır. (angaria): Angary, (ahuri): Ahır, (avli): Avlu, (vazo): Vazo, (vida): Vida, (zari): Zar, (zeybekis): Zeybek, (argo): Argo (marangoz): Marangoz, (paniyiri): Panayır, (seftes): Siftah, (topi): Top, (funduki): Fındık (okeanos): Okyanus, (omos): Omuz

Türkiye'de Yunanca eğitimi 3 fakülteden alınabilir:

 • Ankara Üniversitesi Dil- Tarih Ve Coğrafya Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı: Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde 1936 yılında kuruldu. Program, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalını da kapsamak üzere "Klasik Filoloji Kursu" adıyla varlığını sürdürmektedir. Dört yıllık öğretim sonunda öğrencilerine lisans diploması veren Anabilim Dalında ilk iki yıl Yunanca dil bilgisi, morfoloji ve kalıpları öğretilmekte, bunun yani sıra on üç yüzyılı kapsayan edebiyat tarihinin ilk donemi olan İon çağı ve Attike Çağı üzerine edebiyat tarihi dersleri verilmektedir. 3. ve 4. yıllarda öğrencilere Yunan kültürünün belli başlı temsilcileri olan yazar ve ozanlardan(Homeros, Platon, Ksenophom, Heredotos, Euripides) özgün parçalar okutulmakta, klasik metinler filolojik açıdan ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra şiir parçalarının vezinleri de incelenmektedir. Ayrıca Yunan edebiyat tarihinin Attike çağının son dönemi ile Helenistik çağ üzerine edebiyat tarihi dersleri verilmektedir. Anabilim Dalımızda kayıtlı öğrenciler bir yandan da Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının bütün derslerinden sorumlu olmakta, klasik filoloji tanımına uygun bir eğitim almaktadırlar.
 • Ankara Üniversitesi Dil- Tarih Ve Coğrafya Fakültesi Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne bağlı olarak 1991 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1995 yılında vermiştir. Çağdaş Yunan Dili grameri ve edebiyatı konusunda dersler okutulmaktadır.
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı

Yunanca‘nın önemli özellikleri uzun ve kısa oluşları bakımından birbirinden farklılıklar gösteren 7 adet sesli harf, nefes İşareti (Yunanca'da h sesini verecek bir harf yoktur. Buna karşılık, bir sesli ve çift sesli harfle başlayan her sözcüğün başına bir nefes işareti konur.) olması sayılabilir. Bir Yunanca sözcükte, sesli harf veya çift sesli sayısı kadar hece vardır. İki sesli arasında yer alan bir sessiz harf, kendinden sonraki sesliyle bir hece meydana getirir. Bir istisna dışında, tüm Yunanca sözcüklerin birer ton işareti bulunur. Üç tür ton işareti vardır. Bu ton işaretleri kelimede sesli harfin üzerinde yer alır. Yunanca cümlelerde sözcüklerin dizilişi katı kurallara bağlı olmamakla birlikte yüklemin cümle ortalarında bulunması daha uygundur. Yunanca'da fiiller üç çatı altında toplanırlar. Fiillerde yedi zaman vardır.