National Geographic 2018 tarihli bir raporunda, “UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Dilleri Atlası”na göre 1950 ve 2010 yılları arasında 230 dilin yok olduğunu” belirtiyor. Bugün dünyadaki her üç dilden birinin 1000 kişiden daha az konuşuru var. İki haftada bir, bir dil son konuşuruyla birlikte yok oluyor. Tehlikedeki dillerin yüzde elli ila doksanının önümüzdeki yüzyılda yok olacağı öngörülüyor.