Çift Dillilik ve Çift Dil Bilen Beynin Yararları

 • Çift dil bilen bir beyin, tek dil bilen bir beyinden daha farklı görünür ve daha farklı çalışır.
 • Çift dil bilen beynin üç tipi bulmaktadır:
 • 1 – Eklemeli (Compound) Çift Dillilik : Çok küçük yaşta iki dilsel kodu, dünyayı deneyimleyerek aynı anda öğrenebilme ve özümsemeyle gerçekleşir.
 • 2 – Eşgüdümlü  (Ordinate)  Çift Dillilik:  Dillerin  farklı  bağlamlarda, farklı  sosyal ortamlarda edinilmesiyle gerçekleşir. Öncelikle ilk dil sisteminin kurulmasının ardından ikinci bir dil sistemi kurulur ve sonrasında bu iki dil sistemi eş zamanlı ve bağımsız olarak gelişir.
 • 3 – Bağımlı  (Subordinate)  Çift Dillilik: Hâlihazırda baskın bir dilin bulunması ve ikinci bir dilin bu baskın dil vasıtasıyla öğrenilmesiyle gerçekleşir.
 • Beynimizde bulunan sağ lob daha çok sosyal ve duygusal, sol lob ise analitik ve mantıksal yönde çalışır. Dil öğrenme her iki kategoriye de girmektedir. Yetişkinlerde daha çok dil öğrenme beynin sol lobunda işlense de çocukların beyni daha elastik ve iki lobu da kullanmaya daha müsait oldukları için dilin hem mantıksal hem de sosyal yanını beraber geliştirirler. Bu nedenle, dili daha kolayca öğrenir ve özümserler.
 • Yetişkinlik döneminde ikinci dil öğrenen kişiler, ikinci dilini konuşurken bir problemle karşılaştığında kendi dillerini konuşurken olduğundan daha mantıksal ve daha az ön yargılı bir şekilde probleme yaklaşmaktadır.
 • İkinci dili konuşan beyin daha fazla çalışmaktadır. Bu nedenle, yaşlılıkta görülen alzheimer ve bunama gibi hastalıkların önlenmesine de yardımcı olur ve bu hastalıkların başlangıcını 5 yıl erteler.
 • Eski zamanlarda, çift dil bilmenin çocukların iki dil arasında kalmasından dolayı öğrenmeyi yavaşlattığına dair bir inanış bulunuyordu. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda iki dil arasında geçiş yapan beynin dorsalateral prefrontal korteksinin daha çok çalıştığını kanıtlandı. Beynin bu bölümü yönetim fonksiyonlarında, problem çözmede ve görevler arasında geçiş yaparken gereksiz bilgileri ayıklayıp odaklanmaya yardımcı olmakta görev almaktadır.
 • Çift dil bilmek özetle beyninizi daha aktif ve dinç kılar.
 • Ayrıca daha kolay yolculuk yapma, alt yazısız film izleme ve iletişim kurma gibi avantajlara da sahip olursunuz. Başka bir dil bilmek, kilometrelerce yol kat etmeden bile bambaşka bir yerdeymişsiniz gibi hissettirebilir.