ISO 9001 ve OHSAS 18001 belgelerimizle çeviri kalitemizi taçlandırdık.

Çeviride kalitemizi taçlandırdık.

 

EN 15038 Çeviride Kalite Yönetimi ve Çeviri Hizmeti sertifikamızı yeniledikten sonra Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Kavramlar, Terimler, Kalite Yönetim Sistem Performansının İyileştirilmesi; Kalite ve Çevre Tetkiki aşamalarını içeren bir toplam kalite yönetimi sertifikasyonu olan ISO 9001 ve ardından BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış tehlike, tehlike tanımlama ve risk azaltmaya yönelik bir standart  olan OHSAS 18001 sertifikasyonumuzu da tamamladık. Akabinde ISO/TC 37 – Terminoloji ve diğer dil ve içerik kaynakları (Terminology and other language and content resources ); ISO/TC 37 / SC 1 – İlkeler ve yöntemler (Principles and methods ) ; ISO/TC 37 / SC 2 – Terim sözlük bilimi ve sözlük bilimi çalışma yöntemleri (Terminographical and lexicographical working methods );  ISO/TC 37 / SC 3 – Terminoloji, bilgi ve içerik yönetimi için sistemler ( Systems to manage terminology, knowledge and content); ISO/TC 37 / SC 4 – Dil kaynak yönetimi ( Language resource management ) sertifikasyonlarına göre Kalite El Kitabımızı revize ettik.

Size daha kaliteli hizmet verebilmek için çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.