Okuyucu Odaklı Yazım Tekniği

Okuyucu Odaklı Yazım Tekniği Nedir?

Gelişen teknoloji dünyasında iş hacminin fazlalılığı ve zaman kısıtı gibi faktörlerden ötürü okuyucu, aradığı bilgiye hızlıca erişmeyi hedeflemektedir. Bu sebeple, okurlar okuması zaman alan ve kısa zaman içerisinde anlaşılması güç olan içerikleri zamanı ekonomik kullanma motivasyonuyla kimi zaman es geçmekte ve salt bilgiye ulaşma çabası içerisine girmektedir. 21. yüzyıl okurlarının taleplerine adapte olabilmek adına uzman içerik üreticileri son zamanlarda okuyucu odaklı, modern ve yenilikçi bir yazım tekniği geliştirmişlerdir.

Bu etkili yazım tekniği temel olarak sade bir dil kullanımını, ahenkli biten kısa ve öz cümleleri, özne-yüklem uyumunun dikkate alındığı, edilgen yerine aktif cümle yapısının kullanıldığı cümleleri desteklemektedir. Okuyucunun dikkatinin dağılmasını önlemek için çıkarıldığında anlam kaybı yaratmayan her türlü ağdalı sözcük öbeği atılır. Okuyucunun dikkatinin dağılmaması için bilgi akımının hızlı ve yoğun olması amaçlanır ve hem yazar hem okur için avantajlı bir iletişim ağı kurulur. Özellikle karakter kısıtının olduğu sosyal medya platformlarında uygulanan bu teknikle okuyucu kitlesinin genişlemesi ve etkileşimin artması sağlanır. Diğer yazım tekniklerinden farklı olarak sadece salt bilgiyi ön plana çıkarmayı, bunun yanı sıra ağdalı dil kullanımını geri plana atmayı hedefleyen bu teknik, zengin dil kullanımını körelttiği yönünde eleştirilere maruz kalmaktadır.

Sade ve Etkili Yazın Dili Nasıl Oluşturulur?

Okurların Sorularını Önceden Tahmin Ederek

Okurların konu başlığını gördükten sonra hangi noktalara odaklanacağının önceden tahmin edilmesi gerekir. Sonrasında bu noktaların belirsizliklere yer vermeden açıklığa kavuşturulması hedeflenir. Örneğin çocuklar arasında yayılan bir grip salgını hakkında ilgili bir okulun bilgilendirici bir duyuru hazırlaması gerektiğini farz edelim. Bu durumda okul yönetiminin öğrenciler ve veliler olmak üzere iki ana hedef kitlesi vardır. Velilerin büyük ihtimalle çocuklarında hangi belirtiler görülürse bir doktora danışmaları gerektiğini, çocukların da okul görevlerini yerine getirip getirmeyeceklerini açıklayan bilgilendirici yazının başarılı bir içerik üretimi sayılacağını söyleyebiliriz.

Okuyucuyu Eyleme Geçirerek

Okuyucunuzun edindiği bilgiyi kullanabileceği içerikler oluşturabilirseniz eyleme geçiren bir teknik uygulamış olursunuz. Örneğin, okuyucuların kayıt yaptırmasını amaçladığınız bir seminer duyurusu hazırlarken bu tekniğe göre öncelikle ziyaret edilmesi gereken web sitesi, seminerin saati ve tarihinin belirtilmesi gerekmektedir. Semineri düzenleyen kişi veya kurumlar ve hatta seminerin içeriği dahi bu tekniğe göre önem sırasında sonlarda yer almaktadır. Okur tarafından ilgili etkinlikle ilgili yapılması gereken eylem, okurun etkinlikle ilgili edinmesi gereken bilgiden daha önemlidir.

Göz Koordinasyonunu Kolaylaştırarak

Sayfanın bir ucundan diğerine herhangi görsel bir uyarıcı olmadan uzun süre okumak zor olduğundan yazı içeriğinde göz koordinasyonunu kolaylaştıracak elementler bulunmalıdır. Düz yazı içeriği yerine listelerin, tabloların ya da şemaların kullanımı görsel uyarıcılara sahip bir içeriğin oluşturulmasını sağlar. Okuyucunun içerikte aktif geçirdiği süreyi artırmak için görsel olarak ilgi çekici simgeler, başıklar, önemli noktalara vurgu yapan kalın yazı tipinin kullanılması faydalıdır.

Sade dilli yazım stiline göre içerik üreticisinin alacağı her karar okur odaklı olmalıdır. Bu tekniğe göre okurun harekete geçmesinin hedeflenmesi, metne dikkat çekici görsel ögelerin yerleştirilmesi ve okurların sonrasında merak edebileceği noktaların halihazırda yanıtlanması işlevsel bir metin oluşturulmasını sağlar. Son yıllarda sosyal medya platformları üzerinde içerik üretiminin önem kazanmasıyla beraber sıklıkla kullanılan bu teknik, içerik üreticileri için yazıya alternatif bir bakış açısı sunmaktadır.