Çeviride Kalite Güvencesi (Quality Assurance) ve Çeviride Kalite Kontrolü (Quality Control) Arasındaki Farklar Nelerdir?

Çeviride Kalite Güvencesi (Quality Assurance) ve Çeviride Kalite Kontrolü (Quality Control) Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kaliteli bir çeviri ürünü için vazgeçilmez prosedürler olan Çeviride Kalite Güvencesi (Quality Assurance) ve Çeviride Kalite Kontrolü (Quality Control) ilk söylenişte kulağa benzer iki kavram olarak gelseler de aslında birbirinden farklılardır.

Kalite güvencesi, çevirilerin genel kalitesini sağlamak için uygulanan uzun vadeli, daha genel ve daha kapsamlı bir stratejidir. Kalite güvencesi kapsamında proje ekibi, kaliteli bir çeviri ürünü elde edebilmek için ilk etapta tüm çevirmenlerin tutarlı bir şekilde ilerlemesini koordine eder, doğru tekniklerin kullanılmasını sağlar ve çeviri süreci boyunca olası hataları önlemeye odaklanır. Çeviri sürecindeki olumsuz mevcut koşulların sonucunu değiştirmek için inisiyatif kullanmaktan kaçınmadığı için kalite güvencesi koruyucu bir süreç olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle, kalite güvencesi gelecekteki olumsuz bir durum için her türlü tedbiri alarak ilerlemektir.

Kalite kontrol ise çeviri projesinin sonunda gerçekleşen daha spesifik bir prosedürdür. Kalite kontrolün amacı, ortaya çıkan çeviri ürününün belirlenen kalite standartlarına uygunluğundan ve müşteri tarafından belirlenen gereksinimleri karşıladığından emin olmaktır. Aynı zamanda kalite güvencesi aşamasında belirlenen kalite gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığının da incelendiği kalite kontrolü, nihai çeviri ürününde herhangi bir hata veya tutarsızlık olmaması için izlenen bir prosedürdür.

Özetlemek gerekirse:

  • Her ikisi de müşteri memnuniyeti ve tutarlı bir çeviri ürünü için uygulanan prosedürlerdir.
  • Kalite güvencesi sağlandığı sürece kalite kontrol her zaman daha kolay ve daha kısa sürede gerçekleşir.
  • Kalite güvencesi genel ve uzun vadeli bir süreç iken kalite kontrol ise müşteriye sunulmadan önce çeviri üzerinde yapılan detaylı bir kontrol anlamına gelmektedir.
  • Kalite kontrol, çıktı (çeviri ürünü) ile ilgilenir ve çeviri sürecinin sonunda gerçekleşir.
  • Kalite güvencesi ise süreçle ilgilidir ve çeviri projesinin en başında gerçekleşir.