Çevirmenler için Almanca Çeviri Süreci Rehberi

Terminoloji: Almanya, köklü tarihi ile geçmişten bu yana “şairlerin ve düşünürlerin ülkesi’’ olarak bilinir. Birçok bilim dalında rehber kabul edilen çoğu eser Almancadan çevrilmiştir. Bunun yanında İngilizce ve Çinceden sonra en çok kitap basılan dil Almancadır. Bu sebeple her uzmanlık alanında kapsamlı bir terminolojik birikime sahip olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. MYK UMS-6 Çeviri Standartlarında yer alan adımların giriş bölümünde yer alan ön araştırma sürecine ağırlık verildiğinde ilgili bağlamı karşılayan sözlükçelere ulaşabiliriz.


Uzmanlık alanı: Çoğu dilin aksine Almancadan veya Almancaya olan çevirilerde spesifik uzmanlık alanlarına yöneldiğinizde iş hacminiz konusunda endişe etmek gerekmez. Avrupa Birliği içindeki en büyük ekonomiye sahip ve dünyanın en büyük 4. ekonomisi konumunda olduğu için de ihracat ve ithalat kalemleri açısından güçlü bir pozisyondadır. Bu da teknik çeviriler başta olmak üzere birçok alanda çeviri hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Kozmetikten hukuka, medikal çevirilerden turizm çevirilerine birçok alanda uzmanlaşabilir, ilginiz olan konulara yönelebilirsiniz.


Eğitime erişim: 81 milyonluk nüfusu ile Rusya’dan sonra Avrupa’nın nüfus açısından en büyük ülkesi olan Almanya’da Türkler, Polonyalılar ve Ruslar başka olmak üzere ana dili farklı olan birçok kişi yaşamaktadır. Ayrıca sunduğu olanaklar sayesinde yoğun olarak göç almaktadır. Bu sebeple yabancı dil olarak Almanca öğrenimi konusunda köklü bir tecrübeye ve eğitim ağına sahiptir. Almancanızı geliştirmek veya konuşma pratiği yapmak istediğinizde önünüzde birçok olanak mevcuttur. Her iki alanın birbirini beslediği ve ivme kazandırdığı unutulmamalıdır.


Dil endüstrisindeki konumu: Almanca dünya genelinde en çok konuşulan 10. dildir ve Avrupa Birliğinin üç ana dilinden biri Almancadır. İngilizceyle dil yapısındaki benzerlikleri ve yoğun iş hacmi sebebiyle dil endüstrisinde hızlıca sonuç alınan ve öncelikli dillerden biridir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte sektör sahnesinde yer alan makine çevirisi ve post editing kalemleri konusunda da gelişmeye açıktır ve bu alanda da istihdam yaratmaktadır. Gelecek on yılda bu uzmanlık alanlarının da denkleme alınması tavsiye olunur.