Dilin Manevi Gücüne Dair

Zaman içerisinde bu inanışlar büyüsel ve mitolojik kavramlarla birlikte anılmaktan çıkıp bilimsel deneylerin araştırma malzemesi halini aldı, nihayetinde dilin, örneğin psikolojimizi değiştirmek gibi, fiziksel dünya üzerinde birtakım etkiler yaratabileceği keşfedildi.

İmparator Akihito, Japonya tahtından 1 Mayıs 2019’da indiğinde tarih bu olayı Japonya’nın son 200 yıldaki ilk taht feragati olarak kayda geçti. Akihito’dan sonra imparatorluk unvanını alan Naruhito, ismi 令和 Reiwa, yani uyum veya ahenk anlamına gelen bir çağın başladığını ilan etti.

Japonya’nın çağ adlandırma geleneği, Japonların dilin kutsallığına inanışlarını yansıtır. 言霊 Kotodama, yani söz iyesi inanışı, kelimelerin fiziksel gerçekliği etkileyebilecek adeta büyüsel bir niteliğe sahip oluşunu kapsar. Batıl inançlar, sosyal ahlak, geleneksel şiir ve modern pop parçaları üzerindeki etkileri de dâhil olmak üzere toplum üzerindeki etkileriyle kotodama sözcüğü bir anlamda kendi kendinin bir ispatıdır.