Friday, October 18, 2019
Dijital Tercüme Ltd. Şti. Resmi Blog Sayfası


Neden çevirilerinizi mütercim tercümanlar yapmalı?

Mütercim tercüman olabilmek için bu uzmanlık eğitimlerini başarıyla geçmek gerekmektedir. Bu sebeple Kaliteli çeviri yapabilmek için uzmanlık eğitimleri almış mütercim tercümanlar çevirilerinizi teslim edeceğiniz kişiler olmalıdır.

Yazar: Dijital Tercüme , Kategori: Çeviri ve Çevirmen Genel Uzmanlık Alanları , Tarih: 09.18.2019 Etiketler: , , , , ,

1. Yabancı dil biliyor olmak çeviri yapabilme yeterliliğine sahip olunduğu anlamına gelmez. Bu uzmanlık alanından mezun mütercim tercümanlar, eğitimini aldıkları çeviri tekniklerinin ışığında, sahip oldukları yabancı dil bilgisini kullanarak kaliteli çeviri yapabilmektedirler.

2. Mütercim tercümanlık öğrencileri, üniversite hayatı boyunca çeviribilime dair çalışmalarda bulunur çeviri kuramları öğrenir. Profesyonel iş hayatlarında ise bu kuramları pratiğe dökerler. Örneğin Skopos Kuramı’nı bilen bir çevirmen, müşteriye hedef kitle, metnin yayınlanacağı yer gibi konular hakkında sorular sorması gerektiğini bilir.

3. Lisans eğitimi sırasında metin çözümlemeleri yaparak, çeviride kültürün oynadığı rol, metin türleri dahil birçok önemli konu hakkında bilgiler öğrenen çevirmen hangi metne nasıl yaklaşması gerektiğini bilir. Bir hukuk metni ile reklam metni çevirirken aynı yöntemleri izlemez.

4. Öğrencilik hayatında aldığı “uzmanlık alanı çevirisi, özel alan çevirisi, yazınsal çeviri” gibi dersler sayesinde birçok farklı alanda çeviri yapma fırsatı bulur. Böylece meslek hayatına başlamadan önce kendine uzmanlık alanı seçmiş ve bu uzmanlık alanında çalışmalar yapmış olur.

6.  Çeviri ve teknoloji artık ayrılmaz bir ikili haline gelmiştir. Çevirmen adayı, bölümünde bilgisayar destekli çeviriye ilişkin edindiği tecrübeler sayesinde BDÇ araçlarını nasıl kullanacağını öğrenir. BDÇ araçlarının aktif kullanılmasıyla terminoloji ve çeviride bütünlük sağlanır.

7. Yabancı dil bilmenin yanı sıra, kendi dilini son derece etkili kullanabilmek bir mütercim tercüman için son derece elzemdir. Bu sebeple mütercim tercümanlık öğrencilerinin kendi dillerindeki iletişimini geliştirebilmesi adına çalışmalar ve eğitimler yapılır.

8. Dilbilim alanında aldığı eğitimlerle birlikte çevirmen; sözcüğün kökünden, bu sözcüğün aldığı eklerden yola çıkarak farklı anlamlarını kavrar. Dil çiftleri arasındaki yapısal farklılıkları bildiği için çeviri projesinde bunu göz önünde bulundurur.

9. Yazın derslerinde okuduğu birçok farklı türden kitap ile metin geleneğini kavraması hedeflenen çevirmen adayı yazınsal çeviriye de hazırlanır. Böylelikle metinde karşılaşılması olası söz sanatlarının nasıl çevrilmesi gerektiğine dair hazırlanmış olur.

Mütercim tercüman olabilmek için bu uzmanlık eğitimlerini başarıyla geçmek gerekmektedir. Bu sebeple Kaliteli çeviri yapabilmek için uzmanlık eğitimleri almış mütercim tercümanlar çevirilerinizi teslim edeceğiniz kişiler olmalıdır.

Pin It on Pinterest