Maskelerin zorunlu olması ve hayatımızda yer edinmeye başlamasıyla maskelerin daha işlevsel hâle gelmeleri için çeşitli araştırmalar yapılmaya başlandı. Bunun en güzel örneklerinden biri olan ve Japonya’da üretilen C-Mask, teknolojik bir maske olarak karşımıza çıkıyor. Geliştirilme amacı ise farklı birçok dile anlık çeviri yapabilmesidir.

Dil edinci, çeviri etkinliği için gereken yetkinliklerin en başında gelir. Bunu takip eden kültür bilgisi, metin türü bilgisi, alan uzmalığı, araştırma becerileri gibi yetkinlikler dil edinci tam olarak sağlandıktan sonra önem kazanır. Bu nedenle çevirmenin dil bilgisini geliştirmesi ve her daim güncel tutması gerekir.