1961’de Amerika’daki büyük indirimler alışveriş çılgınlığına, o da yarattığı izdiham sebebiyle hayatın durmasına sebep olduğundan tarihe “kara” bir leke olarak geçmiş ve gazeteler “Kara Cuma” olarak manşet atmışlardır. Fakat Black Friday kalıbı ülkemizde ya çevrilmeden ya da önüne olumlu sıfatlar alarak yerelleştirilmektedir. Neden mi?

3 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen ve TDK (Türk Dil Kurumu) ve Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesinin ortak çalışması olan “Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı” sonucunda dijital dünyadaki birçok terimin Türkçeleşmesi konusunda ortak adımlar atıldı.