Turquality Çevirileri

Diğer ihracat destek paketlerinden farklı olarak, TURQUALITY programının odağında firmaların markalaşma ve marka değerlerini artırma çalışmaları yer almaktadır. Böylelikle uluslararası arenada bir Türk malı imajının yaratılması ve bu imajın desteklenmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla TURQUALITY desteğinin yurt dışında faaliyet gösteren ve özellikle Türkiye’yi temsil etme potansiyeline sahip firmalara verildiğini söyleyebiliriz.

Bu kapsamda verilen özellikle strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji odaklı eğitim ve mali teşvikler, TURQUALITY programına dahil olan firmaların global marka değerlerini artırmaları için destek sağlar. Üretimden pazarlamaya, hatta satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bu teşvike patent, tescil, pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, tanıtım harcamaları, mağaza kiraları, dekorasyon, kurumsal alt yapı oluşturmaya ve hedef pazara yönelik danışmanlık ve pazar araştırma hizmetleri dâhildir. Söz konusu firmalar gerekli belgeleri sağlamak koşuluyla, yaptıkları harcamalar için %50 oranında verilen teşviklerden faydalanabilir. Ayrıca 2020 yılında yapılan son düzenlemelerle birlikte verilen teşvik miktarlarında artışa gidilerek programın daha da etkili hale getirilmesi sağlanmıştır.

TURQUALITY kapsamında verilen teşviklerden faydalanabilmek için yapılan harcamaların faturalandırılması ve eksiksiz bir şekilde Ticaret Bakanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru esnasında kullanılacak yabancı dildeki bütün belgelerin eksiksiz ve hatasız bir şekilde tercüme edilmesi büyük önem taşır. Bu hususta TURQUALITY programına dâhil olarak marka değerlerini artırmayı hedefleyen firmaların yetkin bir tercüme firmasıyla sıkı bir iş birliği içinde çalışması gerekmektedir. Program kapsamında 2004 yılından bu yana verilen teşviklerden özellikle tekstil, beyaz eşya, medikal, teknoloji, otomotiv, mobilya ve seramik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar faydalanmaktadır.

Dijital Tercüme olarak Turquality kapsamındaki tüm çevirileriniz için sınırsız destek sağlamaktayız. Aşağıdaki broşürler bağlantımızdan Turquality kataloğumuzu indirebilirsiniz.

https://www.dijitaltercume.com/tr/brosurler