20 Mart Birleşmiş Milletler Fransız Dili Günü

20 Mart Birleşmiş Milletlerce Fransız Dili Günü olarak; 2012 yılından bu yana da Unesco tarafından yapılan açıklama ile Uluslararası Frankofoni Günü / Uluslararası Fransızca Konuşanlar (Francophonie) Günü olarak kutlanmaktadır.

La Francophonie/ Frankofon, Fransızca konuşan ülke/milletler için kullanılan bir kelimedir.

Çeviri ve yerelleştirme sektörü açısından Fransızca önem taşıyan diller skalasında üst sıralarda yer almaktadır. Fransızca konuşulan pazarları hedefleyen tüm firmalar bu dilde çalışma yapmayı önceliklendirirler. Peki, içeriklerinizi neden Fransızcaya çevirmelisiniz?

  1. Konuşur sayısı: AB verilerine göre Fransızca dünya üzerinde ilk on resmî dil içinde yer almaktadır. Dilin dünya çapında 270 milyondan fazla konuşmacısı bulunmaktadır.
  2. Ekonomik gerekçeler: Fransa Cumhuriyeti’nin ve dünya ticaretinin % 20’sini oluşturan ülkeler dâhil olmak üzere yaklaşık 29 ülkenin resmi dili Fransızcadır. Fransa haricinde yayılımına bakıldığında toplam 5 kıtada, 102 farklı bölgede konuşulmaktadır.
  3. İnternetteki yayılım: Avrupa’nın en çok konuşulan ikinci ana dilidir ve dijital platormlar üzerine yapılan araştırmalara göre internette en çok kullanılan ilk 5 dil arasında yer almaktadır ve en büyük yedinci e-ticaret pazarına sahiptir.
  4. Tüketici alışkanlıkları: Fransızlar da diğer tüm tüketiciler gibi içeriği kendi dillerinde okumak ve tüketmek isterler fakat birçok ülkeden farklı olarak Fransa’da ana internet dili Fransızcadır. Fransızca 1992’den beri Fransa’nın resmî dilidir ve katı kurallar gereğince resmî hükümet yayınlarında, eğitim sisteminde, yasal sözleşmelerde, reklamlarda yabancı sözcüklerin Fransızcaya çevrilmesi zorunludur. Ayrıca Quebec nüfusunun % 37’si geçen yıllarda Fransızcayı eyaletin resmi dili olarak tanımlayan yasaya uymayan işletmeleri boykot etmeyi düşüneceklerini söylemişlerdir. Fransızca bu sebeple Fransız pazarını hedefleyen işletmeler için hayati bir dildir.
  5. Fransızca öğretimi: Latincenin soyundan gelen bir Roman dilidir ve bu sebeple İtalyanca, İspanyolca gibi dillerle sözsel benzerliklere sahiptir.  Mevcut İngilizce kelime dağarcığının % 50’sinin Fransızcadan geldiği belirtilmektedir, bu yüzden İngilizce bilenlerin öğrenmeye en kolay adapte olduğu dillerden biridir. Bunun yanında hemen her ülkede bu dilin eğitimini alabileceğiniz lisans bölümleri bulunmaktadır. Çevrim içi kurslarla da bu durum desteklenmektedir. Natixis tarafından yapılan araştırmaya göre 2050’ye kadar 400 milyondan fazla kişi tarafından konuşulabileceği, 2070 yılına kadar 477 ila 747 milyon Fransızca konuşurunun olacağı ön görülmektedir.
  6. Global pazar hedeflemesi: İçeriklerinizi Fransızcaya çevirdiğinizde sadece Fransızcanın ana dil konuşurlarına ile değil diğer ülkelerdeki konuşurlarına da erişirsiniz, böylece küresel bir topluluğu hedeflersiniz.
  7. Farklı uzmanlık alanları: Fransa dünyanın en büyük yedinci ekonomisine, Avrupa’nın üçüncü büyük ekonomisine ve Fortune Global 500’de dördüncü sıraya sahiptir. Fakat bu bir ya da birkaç sektörle sınırlamaz. İletişimden turizme, kozmetikten otomotive, modadan turizme kadar onlarca sektörde lider konumundadır. İçeriğinizi Fransızcaya çevirmek bu yüzden küresel ekonomideki büyük pazarları hedeflemenize izin verecektir.

Fransızca içerikler bütün bu kriterler sebebiyle çeviri sürecinin yanında yerelleştirme adımlarına da ihtiyaç duymaktadır, ayrıca yazım ve dilbilgisi konusunda mükemmel bir anlayış talep etmektedir. Fransızcayı yatırım aracı olarak görmek, bu dilde iletişim kurmak; Fransa içinde ve dışında sayısız iş fırsatından yararlanmanıza ve potansiyel olarak dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca Fransızca konuşurunu müşterilere dönüştürmenize olanak tanır.