2023’ün Dilinde Yankılanan Kelimeler

Yeni yılla birlikte dil de değişiyor ve gelişiyor. Her yıl, kültür, teknoloji ve toplumun evrimine paralel olarak, dilimizde de kendine özgü yeni terimlere rastlamak mümkün. 2023 ise dil dünyasında heyecan verici ve çeşitli terimleri beraberinde getirdi. Oxford Languages, Collins ve Cambridge sözlükleri tarafından belirlenen, Merriam-Webster’ın seçtiği kelimeler, günlük dilde ve özel alanlarda konuşulan konuların bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bu blog yazısında, 2023’ün dilinde yankılanan çeşitli terimlere bir göz atacağız.

1. Quantum Leap (Kuantum Sıçrama):

Bilim ve teknoloji, “Quantum Leap” ile müthiş bir evrim geçiriyor. Bu terim, büyük ölçekli atılımları temsil ediyor. Çeviri sektörü de bu atılımlardan payını alıyor. Yapay zeka destekli çeviri teknolojileri, dil bariyerlerini yıkmada kuantum sıçramalar yaratıyor.

2. NFT (Non-Fungible Token):

Sanat ve dijital varlık alanındaki bu kavram, çeviri sektörünü de etkiliyor. Çeviri hizmetleri artık dijital varlıklar gibi benzersiz ve takip edilebilir bir şekilde değerlendiriliyor.

3. JOMO (Joy of Missing Out – Kaçırmanın Keyfi):

Dil, zamanla değişir ve gelişir. Sosyal medyanın hüküm sürdüğü bir çağda, çevirmenler için JOMO, her an bağlı olma zorunluluğunu reddetmenin bir ifadesi haline geliyor.

4. Cryptoart (Kripto Sanat):

Sanat eserlerinin blockchain teknolojisiyle dijital olarak sahiplenilip ticaretinin yapıldığı bir alan. Sanat dünyasında çığır açan bir dönüşümü temsil ediyor.

5. Metaverse:

Sanal ve gerçek dünyanın bir araya geldiği, geniş ve etkileşimli bir dijital evreni ifade eder. Teknoloji dünyasında büyük bir konuşma konusu haline gelmiştir. Bu terim, çeviri sektörünü dijital dünyayla daha da entegre ediyor. Metaverse, dilin sınırlarını genişletiyor ve çeviri süreçlerini daha karmaşık hale getiriyor.

6. Ghost Kitchen (Hayalet Mutfak):

   Sadece online platformlarda hizmet veren ve fiziksel bir mekanı olmayan mutfak anlamına gelir.

7. Decentralized Finance (DeMerkezi Finans):

   *Finansal işlemlerin merkezi olmayan bir yapıda gerçekleşmesini ifade eder. Kripto para çevirileri ve finans sektörü tercümeleri için önemlidir.*

8. Revenge Travel (İntikam Seyahati):

   *Pandemi nedeniyle ertelediği seyahatleri gerçekleştirmek isteyenlerin yoğun bir şekilde seyahat etmeye başlaması anlamına gelir. Turizm sektörü tercümelerinde bu terimin anlamı ve etkileri önemlidir.*

9. Zoom Fatigue (Zoom Yorgunluğu):

   *Uzaktan çalışma ve toplantı platformlarındaki yoğun kullanımın neden olduğu yorgunluk durumunu ifade eder. İş dünyası çevirilerinde bu terim, yeni bir gerçekliğe dair duygusal durumları ifade etmek için kullanılabilir.

10. Nomophobia (Telefon Korkusu):

   Cep telefonlarından uzak kalmakla ilgili anksiyete durumunu ifade eder. Psikoloji ve sağlık tercümelerinde çevirmenler için dikkate değer bir terim olabilir.

Bu kelimeler, dilin sürekli değişen ve evrilen doğasını yansıtarak çeviri sektörüne yeni zorluklar ve fırsatlar sunuyor. Yılın sözcükleri, dilin sürekli evriminin ve çeşitliliğinin bir yansımasıdır. Çeviri sektörü, bu terimlere adapte olmalı ve dilin değişen dokusunu anlamalıdır. Dil, çeviri sektörünün temelidir. Yeni kelimeleri anlamak ve doğru bir şekilde çevirmek, çevirmenlerin görevlerini daha etkili bir şekilde yerine getirmelerini sağlar. Dilin evrimini takip etmek, çeviri sektörü için bir zorunluluktur. Yılın sözcükleri, çevirmenlere, müşterilere ve dil hizmeti sağlayıcılarına, dilin her yönünü anlama ve değerlendirme şansı sunar.