Edebi çeviri nedir? Edebi çeviri belgelerine örnek verir misiniz?

Genel olarak makale, şiir, deneme vb. nazım ve nesir türünün kısa örnekleri veya geniş kapsamda roman, hikâye, ansiklopedi gibi uzun projelerden oluşmaktadır.  Edebi çeviri, tüm çeviri çeşitleri arasında en çok üzerinde oynanabilen, en yoruma açık, en farklı şekilde çevrilebilen ve dolayısı ile en zor olanıdır. Edebi çevirileri yapan çevirmenin muhakkak hem hedef dili hem kaynak dili ana dil derecesinde bilmesi, örf, anane, kültür öğelerini o kültürün  içinde yaşarcasına hazmetmiş olması gerekmektedir. Edebi bir çeviri içinde bu kültürel bağın bulunmaması kötü bir çeviriye yol açar. Örneğin dini öğelerin, geleneklerin, atasözlerinin tam anlamıyla yansıtılması, gerekirse çevirmenin notu başlıkları altında ek açıklamalar yapılması gerekmektedir. Bunlara ek olarak çevirmenin mutlaka edebi eseri başlı başına okuması, sindirmesi, çevirinin şablonunu kafasında çıkarması, belli bir terminoloji oluşturması, daha sonra çeviri işlemine başlaması gerekmektedir. Uzun edebi eserlerde çevirmenin yazarın bakış açısını kavrayabilmesi için mutlaka yazarın biyografisini de okuması ve edebi eserin çıktığı dönem özelliklerini de kavraması gerekmektedir. Şiir çevirilerinde yer alan başka bir unsur ise kafiyenin aktarımıdır. Şiirde yer alan uyak, redif, ölçülerin de mümkün olduğunca eklenmesi sağlanmalıdır, aksi takdirde edebi çevirinin ahengi bozulabilir. Haber çevirilerinde ise mutlaka sektörün terminolojisine hâkim olunmalı, kaynak dilde yazılanlar en doğru biçimde hedef dile aktarılmalıdır. Şiir tercümesi/çevirisi, süreli yayınların çevirisi, web sitesi haber güncellemelerinin çevirisi, gazete çevirileri, roman tercümesi, hikâye tercümesi/çevirisi, masal tercümesi/çevirisi, deneme tercümesi/çevirisi, fıkra tercümesi/çevirisi, sohbet tercümesi/çevirisi, eleştiri tercümesi/çevirisi, hatıra tercümesi/çevirisi, biyografi/otobiyografi tercümesi/çevirisi, gezi yazısı tercümesi/çevirisi, tiyatro tercümesi/çevirisi