Çeviride Kalite Nedir?

“Kalite” kavramı, her sektörde olduğu gibi çeviri sektörünün de vazgeçilmezleri arasındadır. En genel tabiriyle, “çeviride kalite” kavramını, müşterinin talep ettiği sözlü ya da yazılı çeviri hizmetini hatasız bir biçimde teslim etmek ve ihtiyaçları olması gerektiği gibi karşılamak olarak tanımlayabiliriz.

Peki, kaliteli bir çeviri ürünü elde etmek için neler yapmak gerekir?

Kaliteli bir çeviri, her şeyden önce içerik olarak kaynak metindeki mesajla uyum göstermelidir. Üzerinde çalıştığınız çeviri projesi, yorum gerektiren yaratıcı bir çeviri değilse, kaynak metindeki mesajları atlamayın, silmeyin ve olabildiğince söylenmek istenenle tutarlı olacak şekilde bir ürün ortaya koymaya çalışın. Çeviri metninde, okumayı zorlaştıracak ve bağlama zarar verecek dil bilgisi, anlam kaymaları, noktalama ve yazım hatalarının yer almamasına özen gösterin. Her çeviri eyleminin bir amacı olduğu göz önünde bulundurarak, bu amaca uygun bir çeviri metni oluşturmanız gerektiğini unutmayın. Amaç bilgi vermek mi? Amaç duyguları harekete geçirmek mi? gibi sorularla rotanızı belirleyin. Çeviriye başlamadan önce araştırma yapın: Hedef kitlenin sosyo-kültürel yapısı, kaynak metnin türü ve işlevi, kullanılacak olan terminoloji ve müşteri profili hakkında bilgi toplayın. Kaliteli bir çeviri hizmeti için eğer müşterinin talepleri varsa bu talepler doğrultusunda ilerlemeyi ihmal etmeyin.

Çevirdiğiniz metnin türüne hâkim olmanız kaliteli bir çeviri ürünü için vazgeçilmezdir. Örneğin, çevirisi istenen metin tıbbi bir belgeyse bu alana dair bilgi sahibi olmanız gerekir. Zira sağlık sektöründe söz konusu insan hayatı olduğu için hata yapma lüksü verilmez. Aynı durum hukuki çeviriler için de geçerlidir. Yanlış çevrilen tek bir cümle, insanların yanlış şekilde yargılanmalarına sebep olabilir. Dolayısıyla, çevirisi istenen metin özel alan bilgisi gerektiriyorsa, bu alana dair terminolojiyi bilmeniz kaçınılmazdır. Aksi takdirde, ortaya hatalı ve eksik çeviriler çıkar ve bu durumda kaliteli çeviriden söz edilemez.

Çeviri eylemi metnin çevirisinin gerçekleştirilmesiyle son bulmaz. Bu nedenle, çeviri bittikten sonra nihai metni gözden geçirmeniz kaliteli bir ürüne ulaşmada son derece önemlidir. Bu aşamada, çeviriyi iletmeden önce hatalar varsa düzeltmeye ve metni iyileştirmeye özen gösterin. Kişi, çoğu zaman kendi hatasını ilk aşamada görmez. Bu yüzden çeviri metnini tekrar tekrar yüksek sesle okuyun; hatta çevrenizde birileri varsa metnin akıcılığını test etmek adına çevirinizi hem sözlü hem de yazılı olarak onlarla da paylaşın. Böylece, çevirinize ikinci bir göz ve kulak değecek belki de sizin göremediğiniz kusurları görecek ve duyacaktır. Çeviri hizmeti ortak bir çabadır. Bu nedenle, profesyonel kuruluşlar, müşterilerine kalite güvencesi sağlayabilmek için çeviri hizmetinin sadece çevirmenlerle sınırlı olmadığını belirtir. Bu durumda, tamamlamış olduğunuz çeviri metni, sizin kontrolünüzden sonra editörlerin, redaktörlerin ve düzeltmenlerin kontrolünden de geçer.

Son olarak, kaliteli bir çeviri ürününü amaçlıyorsanız titiz ve planlı bir çalışmadan asla taviz vermeyin. Aksi takdirde, kalitesiz ve tutarsız bir çevirinin sonucu olarak, hem çevirmen kimliğiniz hem de çalışmakta olduğunuz kurumun marka imajı zarar görebilir; hatta müşteri kaybıyla bile karşı karşıya kalabilirsiniz.