Dünya Arapça Günü

Son on yıl içinde Arapça konuşan ülkelerle gerçekleştirmiş ithalat ve ihracat faaliyetlerinin, zorunlu ve isteğe bağlı göç oranlarının yükselmesi, turizm türlerinin çeşitlenmesi (sağlık, estetik vb.)  ile Arapça-Türkçe dil çifti arasındaki bireysel ve kurumsal çeviri hacmi de katlanarak artmıştır. Bu da kaliteli çeviri ihtiyacını doğurmuştur.

İster yazılı ister noter tasdikli çeviri taleplerinizde ana hedefiniz kalite ise çevirilerde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili maddeleri sizin için derledik:

. Çevirinin sadece fiziksel aktarımla değil dilsel yapıların eş değerliği prensibi üzerine de kurulması gereklidir.

. Kültür aktarımı ve yerelleştirme öğeleri ön plana alınmalıdır.

. Erek çeviride hacim azaldığı için kaynak formatı korumak zorlaşabilir, o yüzden dizgi projelendirmesi dikkatli yapılmalıdır.

.  Soldan sağa değil de sağdan sola yazılacağı için ayna efektine dikkat edilmeli, görsel tasarım ajansı ile eş zamanlı çalışılmalıdır.

. Hedef ülkeye göre lehçe seçilmesi gereklidir.

. Dilde güncellemeler yapılmadığı ve dil denetlenmesi asgari düzeyde kaldığı için uzmanlık alanı çevirilerinde profesyonel danışmanlık alınmalıdır.

.  Arapça kelime çatısı kök sistemine dayandığından ve aynı yapı farklı anlamlar içerebileceğinden çevirinin mutlaka kültürün içinde yetişmiş biri tarafından yapılması şarttır.

. Şedde, üstün, ötre, cezm ve tenvin okumalarına ve bağlama dikkat edilmelidir.

. Sözcük çekimlemesine özen gösterilmelidir.

. Web sitesi çevirilerinde SEO ajansı ile ortak çalışılarak anahtar kelime, lokasyon ve ağız seçimine dikkat edilmelidir.

Derin anlamlı Arapça kelimeler:

Kültürümüzün ve birçok kültürün aksine “yumuşak olan daha iyidir” anlamına gelir; “kedilerin tüylerini okşamak”, “sıcak havluların verdiği rahatlık” veya “güven hissi veren biri” anlamında kullanılır. Özellikle eşler arasında geçen bir iltifattır.

“Saf aşk”, “aşkın en saf hali” anlamına gelir.

Çalışmakta olan birinin işini takdir etmek demektir. Batı kültüründe karşılığı yoktur ama bizdeki “kolay gelsin” ile eşleştirilebilir.

Yapılacağı iddia edilen şeye inanılmadığı zaman söylenir. “Tabii tabii” şeklinde sokak ağzı ile çevrilebilir.