Hukuk Çevirisi/ Hukuki Çeviri Nedir?

Her türlü anlaşma, dava tutanağı, patent, yasal sözleşme, iş teklif metni, şirket tüzüğü, imza sirküsü, vekaletname, muvafakatname, dilekçe, tapu, tutanak, mahkeme kararı gibi belgeler hukuki metin kapsamına girer.

Hukuk Çevirilerinde Dikkat Edilmesi Gereken 5 Önemli Unsur

  • Hukuk metni çevirilerini diğer uzmanlık alanlarından ayıran özelliklerin başında cümlelerin genellikle çok uzun ve  karmaşık olması gelir. Bu uzmanlık alanında sıklıkla bir sayfayı aşan cümlelere rastlanır. Bu sebeple tercümanın bu tür cümleleri anlama ve hedef dile aktarma becerisi yüksek olmalıdır.
  • Bu alanda çeviri yaparken terminolojiye ve anlatım diline çok dikkat edilmelidir. Bir kelimenin günlük kullanımı ile hukuk dilindeki kullanımının her zaman aynı olmadığını göz önünde bulundurmak ve hukuk dilinin kendine özgü kullanımlarına aşina olmak gerekir.
  • Hukuk metinlerinde kullanılan terimlerin çoğu köken olarak Arapça, Farsça, Fransızca ve Latince gibi farklı dillerden gelir. Bu da terimleri ilk bakışta anlamayı zorlaştırır. Bu sorunu çözmek için ise gelişmiş bir araştırma becerisine sahip olmak gerekir.
  • Kaynak ve hedef dildeki hukuk sistemlerinin birbirinden farklı olması bazı durumlarda hukuki metinlerin çevirisini oldukça meşakkatli kılar. Örneğin, bir toplumda yer etmiş bir hukuk kuralı diğer toplumda bulunmuyorsa çeviri esnasında bunu açıklamak da tercümana düşer.
  • Çeviri yapılan diller arasındaki söz dizimsel farklılıklar da çeviri yapmayı zorlaştıran bir diğer etkendir. Kısa cümlelerde kolayca üstesinden gelinebilse de çok öğeli ve karmaşık cümle yapılarında söz dizimsel farklılıklar ayrıca dikkat gerektirir.