Birkaç istisna dışında dünyada “çay” demenin sadece iki şekli bulunuyor. Biri İspanyolcada “té” olarak kullanılan “tee” sözcüğünün, diğeri ise Hintçedeki “chay” sözcüğünün türevi olan “cha”. Peki nasıl oldu da bu tek bir kavram için tüm dünyada sadece ve sadece 2 sözcüğün türevleri kullanılır oldu?