bize ulaşın

İstanbul - Türkiye

New York - ABD

Hızlı

Kusursuz

Kaliteli

Destek

0 (532) 111 87 26 (Mobil Santral)
0 (212) 220 43 03 (İstanbul Merkez)
info@dijitaltercume.com

İstatistikler

Müşteri Görüşleri

Noter tasdikli ve medikal çevirilerimizdeki titizliğiniz için teşekkür ederiz.

EN 15038 sertifikası sahibi olmak ne anlama gelir? ISO 9001:2000 ve TS EN 15038 Standardı nedir?

EN 15038 Çeviride Kalite Yönetimi ve Çeviri Hizmeti sertifikasyonudur.
2006 yılında Çeviri Hizmetleri - Hizmet Gerekleri Standardı Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından yayınlanmıştır. Daha sonra Türk Standarları Enstitüsü’nün Hizmet Standartları İhtisas Grubu tarafından revize edilerek, 2009 Nisan’ında Türk Standardı olarak kabul edilmiştir.

Bildiğiniz gibi EN 15038 (Translation Services Service Standards), CEN bünyesinde Mayıs 2006 başında resmen yürürlüğe girmeden önce kalitesini uluslar arası arenada kabul edilen bir sertifika ile belgelendirmek istediklerinde ilk başvurdukları kurum ISO oluyor ve bir takım çalışmalar ve denetimler sonucunda ISO 9001:2000 almaya hak kazanıyorlardı. Öncelikle 9001:2000 gibi bir rakam gördüğünüzde bunun anlamı hakkında bilgilendirmek isteriz. Ana hatlarıyla ISO 9000 bir standartlar bütünüdür. Amacı kurumların kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirmedir. Bu belgeyi vermeye yetkili tek kurum ISO’dur. ISO 9001 ise bu sürecin sonunda verilen belgenin adıdır, diğer bir deyişle, bir kuruma ait kalite yönetim sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.
Bu standardın alınmasını takiben her 5 sene içerisinde ISO tarafından denetlenmekte ve bunu kullanan kişilerin talepleri ve ihtiyaçları baz alınarak değişiklikler ve revizyonlar yapılmaktadır.
 
İşte bu ISO 9001:2000’de bulunan sondaki: 2000 rakamı ise bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir. Böylece ISO 9001:2000 versiyonu olarak anılır.


Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar,Terimler,
Kalite Yönetim Sistemleri-Şartları,
Kalite Yönetim Sistem-Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz
Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz adlı 4 basamaklı bir şemadan oluşmaktadır.
İçindekiler ise 1-Kapsam, 2-Bilgi Referansları, 3-Terimler ve Tanımlar, 4-Kalite Yönetim Sistemi ( Zorunlu Şart), 5-Yönetim Sorumluluğu( Zorunlu Şart), 6-Kaynak Yönetimi( Zorunlu Şart), 7-Ürün Gerçekleştirme( Zorunlu Şart),8-Ölçme( Zorunlu Şart), 9-Analiz ve İyileşme.

2006 yılına kadar tercüme firmaları kalitelerini bu şekilde sertifikalandırdılar.
EN 15038 (Translation Services Service Standards),veya ülkemizde TS EN 15038 olarak yürürlüğe giren bu standartın ilk çalışmaları, 2000 yılında Avrupa Standartları Enstitüsü (CEN) tarafından oluşturulan çalışma grubunun başına EUATC'nin atanmasıyla başlamıştı. 6 yıl süren kapsamlı bilimsel ve meslekî çalışmaların meyvesini vermesinin ardından 12 Ekim 2006 tarihinde İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinde yayınlanan EN 15038 yürürlüğe girdi .Ülkemizin standardizasyon kurumu TSE de bu belgeyi onayladı. TÇİD, TS EN 15038 numaralı Çeviri Hizmetleri Hizmet Özellikleri'nin Türkçeleştirilmesi macıyla rapor yazıcı olarak başvuruda bulundu ve kabul edildi. 2008 yılında yapılan taslak çalışmasının ardından rapor Türkçe olarak da hizmete sokuldu. 2012 yılında ÇİD ile MYK’nın uzun zamandır karşılıklı olarak yaptığı çalışmaların sonucu da meyve verdi ve 30 Eylül 2012 Dünya Çeviri Günü’nde Feriye’deki etkinliklerde MYK tarafından açıklandığı gibi Mesleki Yeterlilik Kurulu Kasım ayında Resmi Gazete’de yayınlanacak olan haber ile çeviride MYK kurallarını açıklayarak mesleğimize belli bir standart getirilmesinde belirleyici olacaktır. Bu durum ile elma ile armudun birbirinden ayrılacağını, yeminli çeviri büroları ile tabelalarında yeminli çeviri bürosu yazıp da çeviride kalite denetiminden bağımsız, belli bir denetim yapmadan çalıştıkları çevirmende aldıkları yazıyı, yine belli bir denetim ve çeviri sürecine tabi tutmadan aynen müşteriye gönderen çeviri bürolarının ortadan kalkacağına inanıyoruz.
EN 15038 belgesine sahip çok tercüme bürosu yok, Dijital Tercüme de bu belgeye sahip bürolardan biridir. Sektör kalitesinin artması amacıyla bu sayının fazlalaşmasını umuyoruz.
30.09.2013 (2878 okuma)