bize ulaşın

İstanbul - Türkiye

New York - ABD

Hızlı

Kusursuz

Kaliteli

Hizmetteki Referanslarımız

Apple Inc.
Apple Inc.
21.04.2013
Microsoft Türkiye
Microsoft Türkiye
21.04.2013
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
21.04.2013
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
21.04.2013
Avea İletişim Hiz. A.Ş.
Avea İletişim Hiz. A.Ş.
21.04.2013
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
21.04.2013
Akbank T.A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
21.04.2013
L'Oréal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
L'Oréal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
21.04.2013
LC Waikiki Mağazacılık Hiz. Tic. A.Ş.
LC Waikiki Mağazacılık Hiz. Tic. A.Ş.
01.01.2017
Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
21.04.2013

Teknik Çeviri

Dijital Tercüme teknik çalışmalardaki başarısını gerek EN 15038 Çeviride Kalite Belgesi, gerek 10 senelik tecrübesi, 200'ü aşkın teknik sektör firmasının tercih ettiği çeviri bürosu olması, resmi sertifikaları ve yeminli tercüme bürosu ruhsatı ve gerekse ekibinin uzmanlık sertifikaları ve yemin belgeleri ile kanıtlamış ve pekiştirmiştir. Bunun yanında Google Yetkili Çeviri Bürosu ve Google Uzman Tercüme Ofisi unvanlarını taşımaktadır.

Kullanım kılavuzları, tıbbi araç gereç manuelleri, tüm mühendislik dallarına ilişkin metinler, yapı, bakım, onarım, restorasyon, izin, ruhsat, proje çevirileriniz bu kapsamda ele alınır. Teknik alandaki çevirilerinizde terminoloji, uzmanlık ve deneyim çok önemli olduğundan teknik çevirinin özel alanı konusunda en az 10 senelik çeviri tecrübesi bulunan uzman tercüman tarafından tercüme edilir ve firmanızın bütün işlerinde aynı terminolojinin kullanılması amacı ile veri tabanı oluşturulur. Standart bir çevirmenin mühendislik dalındaki bir teknik şartnameyi veya kullanım kılavuzunu yurtdışında geçerli olacak bir terminoloji kullanarak yayına hazırlaması mümkün değildir. Bu sebeple teknik çeviriniz mutlaka özel alan çevirisi kapsamında ele alınır ve mutlaka yurtdışında mühendislik konusunda yüksek lisans eğitimi almış redaktörümüz tarafından kontrol edilerek teslim edilir. Teknik çevirileriniz ücretsiz olarak grafik tasarımı ile birebir formatta hazırlanır, şirketinize özel teknik sözlük terminolojisi ile hatasız ve aynı elden çıkmış tercümeler garanti etmekteyiz.

Teknik Çeviride Uzmanlık Alanlarımız:
  • Bilişim Alanındaki Çeviriler:
Bilişim konulu uzmanlık alanı çevirilerde php kodlamaları, admin notları ve özel işaretler olduğu gibi korunur ve daha sonra programcıların tercümeyi yerleştirirken sorun çıkmaması için Dijital Tercüme‘nin geliştirdiği özel bir sistemle taban üzerinden çeviri yapılır. Terminolojik tutarlılık için firmanın teknik terminolojisine uyulur veya ön çalışma ile veri sözlüğü oluşturulur. Bilişim ile ilgili çevirilerde verilen devlet desteği için key4world hizmetimiz mevcuttur.
  • Denizcilik Alanındaki Çeviriler:
Mütercim tercümanlık fakültelerinden mezun, eğitimini lisans ile pekiştirmiş çevirmenimiz tarafından tercüme edildikten sonra Gemi Mühendisliği ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunu, tüm teknik terminolojiye hakim editörümüz tarafından terminolojik olarak yeniden gözden geçirilmekte, en son olarak eski GMO denetim üyesi yazım denetmenimiz tarafından Sanayi Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu özel sözlüğe göre redakte edilmektedir.

Denizcilik çevirilerinde mutlaka sektördeki uluslararası denizcilik terimleri kullanılır, muadil veya eş anlamlı kelimeler bu çevirilerde tercih edilmez. Uluslararası sularda geçerli kıslatmalar da uygun biçimde tercüme edilir.

Bu alanda çalışan firmaların sektör ile ilgili yayınladığı gazete, dergi, kitap, kitapçık, broşür, e-gazete, haber sitesi, tanıtım dergisi gibi haberlendirme içerikli yazılardan tutun da, bu alandaki tüm resmi evraklar, gümrük belgeleri, sicil ve ruhsatlar, denizcilik konulu teknik kılavuzlar, teknik şartnamelerin çevirileri, denizcilik konulu teknik şema ve kitapçıklar, makine, elektrik-elektronik, sistemler vb konuları kapsayan teknik çeviriler, ağırlık listesi, analiz raporu, analiz sertifikaları, ATA Karnesi tercümeleri, ATR belgeleri, CE belgeleri, Dağıtım ve Satış Belgesi, fatura çevirileri, ekspertiz raporları, gözetim belgeleri, gümrük beyannameleri, ISO belgeleri, içerik öğeleri sertifikaları, ihracat beyan onayları, koli listeleri, kalite sertifikaları, konşimento belgeleri,koli belgeleri sertifikaları, paketleme listeleri, manifesto belgeleri, paketleme listeleri, tescil belgeleri, TÜV sertifikaları vb doğruluk ve anlam kaybı olmadan çevrilmesi gereken dokümanlar, konu ile ilgili mühendis, akademisyen ve teknik eleman vs. gibi bu konuda uzmanlaşmış bölümlerinden mezun ve literatüre hakim tercümanlar tarafından yapılmaktadır
  • Gıda/Endüstri/Ziraat Alanındaki Çeviriler:
Gıda ve Endüstri Mühendisliği mezunu çevirmenimiz tarafından tercüme edildikten sonra editörümüz tarafından terminolojik olarak yeniden gözden geçirilmekte, en son olarak ABET Akreditisyonuna sahip yazım denetmenimiz tarafından redakte edilmektedir. Çeviriler, terminolojik olarak güncel ve resmi dilde yazılmış oldukları için tüm kurumlarca rahatlıkla kullanılabilir niteliktedir. Dünya devlerinin ve ülkemizin bu alandaki en önde gelen kuruluşlarının firmamızla çalışmasının en büyük sebeplerinden biri de bu uygulamadır. Bu özellik için en fiyatlandırma yapılmaz.

Gıda ve ziraat alanındaki firmaların tanıtım broşürleri, bu firmaların ürünlerinin reklam yazıları, ürünlerin içerik yazıları, etiketler, uygunluk belgeleri, resmi evrakları, restaurant menüleri, her türlü turistik tesisin gıda konulu çevirileri, yöresel ve dünya mutfağından yemek kitapları, gıda sektörü hakkında bilgilendirme yazıları, gıda ve besin hakkındaki kongre bildirileri, uluslar arası gıda ve besin fuar tanıtımları, özel terminoloji gerektiren gıda konulu yazılar, ihraç edilecek tüm ürünlerde bulunması zorunlu olan gıda üreten işletmeler için üretim izni işlemleri için gerekli belgelerin çevirileri, gıda üreten işletmelerin resmi kurumlardan almaları zorunlu olan işyeri açma ve çalışma ruhsatı, çalışma izni ve gıda sicili belgeleri, üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek alabildikleri üretim izinlerinin çevirileri, gıda üretim sertifikası dilekçeleri, gıda sicil belgesinin noter onaylı sureti, sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belgelerin çevirisi, marka tescil belgesi, ürün tescil belgesi, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi, beyannameleri, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örnekleri vb. sonucunda kesin bir doğruluk ve anlam kaybı olmadan çevrilmesi gereken dokümanlar, bu konuda uzmanlaşmış bölümlerinden mezun ve literatüre hâkim tercümanlar tarafından yapılmaktadır.
  • İnşaat ve Yapı Alanındaki Çeviriler:
İnşaat ve yapı sektörü alanındaki çevirileriniz İnşaat Mühendisliği mezunu ve İnşaat Mühendisliği bilim dalında yüksek lisans yapmış çevirmenlerimiz tarafından tercüme edildikten sonra Civil and Environmental Engineering okumuş editörümüz tarafından terminolojik olarak yeniden gözden geçirilmekte, en son olarak ABET Akreditisyonuna sahip ve TMMOB İMO(İnşaat Mühensileri Odası) üyesi yazım denetmenimiz tarafından redakte edilmektedir. Tüm terminolojimiz Sanayi Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu özel sözlüğe göre (65.000 özel terim) düzenlenmektedir.

İnşaat alanındaki kataloglar, inşaat konulu teknik kılavuzlar, teknik şartnamelerin çevirileri,inşaat aletlerine ait kullanım kılavuzları, inşaat ve yapı konulu teknik şema ve kitapçıklar, inşaat ve şantiye alanında kullanılan makine, elektrik-elektronik, inşaat, çevre sistemleri vb konuları kapsayan teknik çeviriler, fizibilite raporları, ürün tanıtım kitapçıkları, hak ediş raporları, makine ve cihazların katalogları, inşaatlardaki teknik aletlerin kullanım kılavuzları, ürün katalogları, servis ve bakım kitapçıkları, mühendislik eğitim materyalleri,yapı kurulum sistemleri, yapı ve denetim raporları, ruhsatlandırmalar, tesis ve üretim alanları çevirileri, işçi ve alet emniyet/güvenlik kitapçıkları, şantiye kuralları, inşaat ve yapı alanı onay yazıları, uluslararası inşaat kongre ve fuar çevirileri, yapı-denetim raporları, bakım kılavuzları bu kapsamda ele alınır.
  • Lojistik Alanındaki Çeviriler:
İthalat ve ihracatının bel kemiği durumundaki lojistik sektörü ile ilgili çevirilerinizde görev almak üzere lojistik ve taşımacılık uzmanı çevirmenlerimiz bulunmaktadır. Lojistik sektöründe hali hazırda uluslararası arenadaki dünya devleriyle çalıştığımız için bu sektördeki terminolojiye hakimiz. Lojistik alanındaki reklam çevirileriniz ayrı, teknik çevirileriniz ayrı, sözleşme-hukuk çevirileriniz ayrı editörlerden geçmektedirler.

Bu alanda çalışan firmaların sektör ile ilgili yayınladığı gazete, dergi, kitap, kitapçık, broşür, e-gazete, haber sitesi, tanıtım dergisi gibi haberlendirme içerikli yazılardan tutun da, bu alandaki tüm resmi evraklar, gümrük belgeleri, sicil ve ruhsatlar, lojistik konulu teknik kılavuzlar, teknik şartnamelerin çevirileri,iletişim aletlerine ait kullanım kılavuzları, iletişim konulu teknik şema ve kitapçıklar, iletişim alanında kullanılan makine, elektrik-elektronik, sistemler vb konuları kapsayan teknik çeviriler, ağırlık listesi, analiz raporu, analiz sertifikaları, ATA Karnesi tercümeleri, ATR belgeleri, CE belgeleri, Dağıtım ve Satış Belgesi, fatura çevirileri, ekspertiz raporları, gözetim belgeleri, gümrük beyannameleri, ISO belgeleri, içerik öğeleri sertifikaları, ihracat beyan onayları, koli listeleri, kalite sertifikaları, konşimento belgeleri,koli belgeleri sertifikaları, paketleme listeleri, manifesto belgeleri, paketleme listeleri, tescil belgeleri, TÜV sertifikaları bu kapsamda ele alınır.
  • Tekstil Alanındaki Çeviriler:
Renk kodlarından, tekstil terminolojisine, reklam metinlerinden üretim sertifikalarına, fuar ve ihracat faturalarından sözleşmelere kadar çok geniş yelpazesi olan tekstil çevirilerinizde firmanızı tanıytan ve aynı dili kullanan proje çevirmenleri görev alır. Tekstil alanındaki çevirileriniz Tekstil Mühendisliği mezunu ve bu alanda yüksek lisans yapmış çevirmenlerimiz tarafından tercüme edildikten sonra editörümüz tarafından terminolojik olarak yeniden gözden geçirilmekte, en son olarak akredisyona sahip yazım denetmenimiz tarafından redakte edilmektedir. Tüm terminolojimiz Sanayi Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu özel sözlüğe göre (65.000 özel terim) düzenlenmektedir.
  • Kozmetik Alanındaki Çeviriler:
Kozmetik çevirileriniz, kozmetin ürününün tanıtımından, üretimdeki kimyasal ve teknik içerikli aşamalara kadar birçok uzmanlık alanında çeviri gerektirmektedir. Bu yüzden belgeleriniz Kozmetik Enstitüsü/Kimya Mühendisliği mezunu ve bu alanda yüksek lisans yapmış çevirmenlerimizce çevrilip, terminolojik olarak yeniden gözden geçirilmektedir. 45 dilde kozmetik çevirisi ve ürünler için etiket çevirisi yapan uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Kozmetik alanındaki firmaların tanıtım broşürleri, bu firmaların ürünlerinin reklam yazıları, ürünlerin içerik yazıları, etiketler, uygunluk belgeleri, resmi evrakları, her türlü turistik tesisin kozmetik konulu çevirileri, kozmetik sektörü hakkında bilgilendirme yazıları, kozmetik konulu kongre bildirileri, uluslar arası kozmetik fuar tanıtımları, özel terminoloji gerektiren kozmetik konulu yazılar, ihraç edilecek tüm ürünlerde bulunması zorunlu olan kozmetik üreten işletmeler için üretim izni işlemleri için gerekli belgelerin çevirileri, kozmetik üreten işletmelerin resmi kurumlardan almaları zorunlu olan işyeri açma ve çalışma ruhsatı, çalışma izni ve kozmetik sicili belgeleri, üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek alabildikleri üretim izinlerinin çevirileri, kozmetik üretim sertifikası dilekçeleri, Kozmetik Sicil Belgesinin noter onaylı sureti, sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belgelerin çevirisi, marka tescil belgesi , ürün tescil belgesi, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi, beyannameleri, Türk kodeksi’ne uygun etiket örnekleri vb. sonucunda kesin bir doğruluk ve anlam kaybı olmadan çevrilmesi gereken dokümanlar, bu konuda uzmanlaşmış bölümlerinden mezun ve literatüre hâkim tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Sektörün hedeflediği kitle baz alınarak, birebirden ziyade, hedef kitlenin ilgisini çekebilecek şekilde tercüme edilir.
  • Otomotiv Alanındaki Çeviriler:
Yurtdışından ithal edilen veya yurtdışına ihraç edilecek olan makinelerin kullanım kılavuzları, katalog, broşür ve tanıtım amaçlı tüm kitapçıkları, yazışmaları, otomotiv terminolojisi içeren tüm çeviriler, araç gereç manuelleri, raporlar, bakım, onarım, restorasyon projeleri, elektronik konulu çeviriler, izin, ruhsat, proje çevirileriniz bu kapsamda ele alınır ve ücretsiz olarak grafik tasarımı ile birebir formatta teslim edilir.Veri bankası oluşturularak size özel firma terminolojisi oluşturulur ve dil bütünlüğü sağlanır.

Yurtdışından ithal edilen veya yurtdışına ihraç edilecek olan makinelerin kullanım kılavuzları, katalog, broşür ve tanıtım amaçlı tüm kitapçıkları, yazışmaları, otomotiv terminoloji içeren tüm çeviriler bu konu kapsamında ele alınır. Kullanım kılavuzları, araç gereç manuelleri, raporlar, bakım, onarım, restorasyon projeleri, elektronik konulu çeviriler, izin, ruhsat, proje çevirileriniz ücretsiz olarak grafik tasarımı ile birebir formatta teslim edilir.
  • Kimya/Çevre/Enerji Alanındaki Çeviriler:
Kesin bir doğruluk ve anlam kaybı olmadan çevrilmesi gereken bu alandaki dokümanlar, ruhsat ve onay belgeleri, konu ile ilgili mühendis, akademisyen ve teknik eleman vs. gibi bu konuda uzmanlaşmış bölümlerinden mezun ve literatüre hakim tercümanlar tarafından yapılmaktadır.Ülkemizde yurtdışı ilişkilerin, ihracat ve ithalatın arttığı en büyük sektörlerden biri olan kimya/enerji ve çevre sektörünün çevirilerinde uluslararası arenada faaliyet gösteren birçok yerli ve yabancı şirket iletişim alanındaki çevirilerinde firmamızı tercih etmektedir.

Kullanım kılavuzları, araç gereç manuelleri, Enerji ve Çevre Mühendisliği kapsamındaki tüm raporlar, bileşen formülleri, akademik tezler, arıtma cihazları, atık cihazları, geri dönüşüm hakkındaki yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Maden Tetkik Arama, BOTAŞ, TÜP- RAŞ, DSİ’ye teslim edilecek raporlamalar, nükleer enerji ve atom hakkındaki yazılar, ürünlerin izin, ruhsat, proje çevirileri ücretsiz olarak grafik tasarımı ile birebir formatta teslim edilir. Enerji Mühendisliği Fakültesi mezunu çevirmenimizce tercüme edilen belgelerimiz terminolojik olarak güncel ve resmi oldukları için tüm kurumlarca rahatlıkla kullanılabilir niteliktedir. Dünya devlerinin ve ülkemizin bu alandaki en önde gelen kuruluşlarının firmamızla çalışmasının en büyük sebeplerinden biri de bu uygulamadır. Bu özellik için en fiyatlandırma yapılmaz.
Firmamızda tüm şirket, kurum ve kuruluşlara enerji konulu teknik çevirilerde özel referans indirimi uygulanmaktadır.
  • Turizm Alanındaki Çeviriler:
Turizm ve tanıtım sektörü alanındaki çevirileriniz uzman yeminli çevirmenimiz tarafından tercüme edildikten sonra Turizm ve Otelcilik okumuş editörümüz tarafından terminolojik olarak yeniden gözden geçirilmekte, en son olarak hali hazırda referanslı müşterimiz olan Turizm Bakanlığı'nın çeviri projesinde 3 sene boyunca görev almış ve tüm sağlık terimleri Turizm Bakanlığı’nca yurtdışında onay alınarak hazırlanan özel sözlükle çalışan TDK üyesi yazım denetmeniz tarafından düzenlenmektedir. Sektörün hedeflediği kitle baz alınarak, birebirden ziyade, hedef kitlenin ilgisini çekebilecek şekilde yorumlu olarak tercüme edilir.

Alt Hizmet Başlıklarımız (Teknik Çeviri)

Otomotiv Çevirisi
19 kayıtlı referans
Kozmetik Çevirisi
55 kayıtlı referans
Tekstil Çevirisi
50 kayıtlı referans
Gıda/Ziraat Çevirisi
24 kayıtlı referans
İnşaat/Yapı Çevirisi
19 kayıtlı referans
Denizcilik Çevirisi
5 kayıtlı referans
Lojistik Çevirisi
96 kayıtlı referans
Kimya/Çevre/Enerji Çevirisi
47 kayıtlı referans
Turizm Çevirisi
18 kayıtlı referans
Mühendislik Çevirisi
41 kayıtlı referans