bize ulaşın

İstanbul - Türkiye

New York - ABD

Hızlı

Kusursuz

Kaliteli

Destek

0 (532) 111 87 26 (Mobil Santral)
0 (212) 220 43 03 (İstanbul Merkez)
info@dijitaltercume.com

İstatistikler

Müşteri Görüşleri

Bir çeviri firmasından en doğru ve kaliteli hizmeti almak isteriz. Sunduğunuz tüm hizmetler ışığında değerlendirmemizi yaptık ve sizinle çalışmaya karar verdik. Teşekkür ederiz.

Sertifikalarımız

TS EN ISO 17100:2015 Yerelleştirme ve Çeviri Hizmetleri

Kaliteli bir hizmet sunmak için gerekli tüm kaynak ve süreçleri içerir. Çeviri hizmeti sunan kişi, bu standart ile müşterisinin istekleri doğrultusunda bir ürün ortaya çıkarmak için gerekli araçlar ve kaynakları sunar. Bu kaynaklar; müşterinin istekleri, çeviri hizmetini sunan tarafın kuralları ve kılavuzlar olabilir. BDÇ, çeviri sonrası editör düzenlemeleri ve sözlü çeviri söz konusu standardın kapsamı dışındadır.
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2016 yılından beri sahiptir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Bir kuruluşun mal ve hizmetin üretimi konusunda yeterliliğini göstermesi gereken durumlarda kullanılacak kalite koşullarını ele alır. Kuruluşun, üretim ve tasarımdan başlayarak satış sonrası servis hizmetlerine varana dek her aşamada müşteri memnuniyetini sağlamasına yöneliktir. Kalite yönetim sistemi; yönetim sorumluluğu, kaynak yönetimi, ürün gerçekleştirme, ölçme, analiz ve iyileştirme ana başlıkları altında çerçevelenmiştir.
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2015 yılından beri sahiptir.

EN 15038:2006 Çeviri Hizmetleri - Hizmet Gerekleri

Avrupa Birliği tarafından tanınan bu standart ile çeviri alıcısı; tedarikçisinin hizmet ve kalitesini ölçeklendirebilir. Bu sistem standartlarına sahip bir çeviri işletmesi, insan kaynakları, teknik kaynaklar ve donanım, proje yönetimi, dilbilim yeterliliği, müşteri ilişkileri yönetimi gereklilikleri temelinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca çevirinin arşivlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi yöntemlerini de benimser.
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2013 yılından beri sahiptir.

EN 15038:2006 Çeviri Hizmetleri - Kalite Yönetim Sistemi

Söz konusu sertifika sadece çeviri sektöründe faaliyet gösteren ve çeviri hizmeti sağlayan şirketlere verilmektedir. Müşterinin istekleri doğrultusunda iyi bir hizmet sağlamak adına gerekli adımları tamamlayarak hizmet alacak tarafın güvenini kazandığı bu sertifika; hizmeti verecek tarafın izlemesi gereken kalite şartlarını tanımlamak, ayrıntılarıyla ele almak ve karşı tarafın aldığı hizmeti değerlendirmesini sağlamaktadır. Sözlü çeviri hizmeti bu sertifikanın dışında tutulmaktadır. Ön koşul olarak hizmet sağlayacak tarafın ISO 9001 standardı uyumluluk sertifikası olması gerekmektedir.
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2013 yılından beri sahiptir.

TSE ISO/TS 11669 Yazılı Çeviri Projeleri

Yazılı çeviri projelerinde izlenmesi gereken tüm adımları içerir. Hizmeti sağlayan taraf ile hizmeti alan taraf arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu sertifika; hizmeti sağlayan, hizmeti alan ve çeviri ürününü kullanacak tarafların kullanımına açıktır.
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2020 yılından beri sahiptir.

ISO 18587:2017 Çeviri Hizmetleri - Makine Çevirisi Sonrası Düzeltmenlik - Gereksinimler

Çeviri ve yerelleştirme sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak her geçen gün daha çok rağbet gören makine çevirisi (MT) programlarının kullanımını kapsamaktadır. Makine çevirisi ardından gerekli düzenlemeleri yapan editörlerin çalışmalarını çeviri sürecine dâhil eder. Kaliteli işlerin ortaya çıkması için gerekli adımların atılmasını sağlar. Editörlerin yetkinlik ve dil becerilerinin yanı sıra proje yöneticilerinin de yetkinlik ve dil becerilerini tanımlayan bir sertifikadır.
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2020 yılından beri sahiptir.

ISO 20539:2019 Çeviri, Sözlü Çeviri ve İlgili Teknolojiler - Sözlükçe

ISO/TC 37 komitesi tarafından ISO 20539 çerçevesinde hazırlanmış bu uygunluk beyanı ile çeviri, tercüme ve ilgili teknolojilere yönelik bir terimce hazırlanmış, kapsamlar ve görev tanımları standartlaştırılmıştır.
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2020 yılından beri sahiptir.

ISO 12616-1:2002 Çeviri Odaklı Terminografi

Çevirisi gerçekleştirilen dosyada yer alan konuyla ilgili terim ve terminolojilerin kaydedilmesi, bir yerde toplanması ve ihtiyaç duyulması halinde ilgili dosyaya kolaylıkla ulaşma gibi imkânlar sağlar. Daha sonrasında ilgili dosyanın çevirisinden yola çıkılarak yapılacak diğer çeviri dosyalarına bir kaynak oluşturan bu terminoloji listesi böylelikle bir rehber görevi görür. Terim birliği ve tutarlılık sağlanır.
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2020 yılından beri sahiptir.

ISO/TC 37 Dil ve Terminoloji

Çok dilli bilgi toplumunda terminoloji, yazılı çeviri, sözlü çeviri ve diğer dil temelli etkinliklerle ilgili açıklamaların, kaynakların, teknolojilerin, yöntemlerin, ilkelerin, uygulamaların ve hizmetlerin standardizasyonudur. Bu standart, günümüz dijital toplumunda çok dilli içeriğe ilişkin terminolojik bir metodoloji oluşturmaktadır.Alt modülleri şu şekildedir:

  • ISO/TC 37 - Terminoloji ve diğer dil ve içerik kaynakları
  • ISO/TC 37/SC 1: İlkeler ve Yöntemler
  • ISO/TC 37/SC 2: Terminografik ve Leksikografik Çalışma Yöntemleri
  • ISO/TC 37/SC 3: Terminoloji, Bilgi ve İçerik Yönetimi Sistemleri
  • ISO/TC 37/SC 4: Dil kaynağı yönetimi
  • ISO/TC 37/SC 5: Yazılı Çeviri, Sözlü Çeviri ve Bağlantılı Teknolojiler
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2020 yılından beri sahiptir.

Google Adwords Google Yetkili Tercüme Bürosu

Reklam, tanıtım, pazarlama ve web sitesi alanında içerik üreten ve Adwords reklamları vermek isteyenlerin çok dilli çeviri sürecinde izlemesi gereken yollar, kritik noktalar ve prosedürler konusunda firmamız Google Türkiye tarafından seçilip, eğitim verilmiş ve sınavlar sonucunda bu unvanı taşımaya hak kazanmıştır. Kurumsal firmaların yönlendirmesi veya doğrudan SEO ajanslarıyla çalışarak onlara çeviri sürecinde doğru adımlarla destek olmaktayız.
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2013 yılından beri sahiptir.

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyetleri Yönetim Sistemi

Herhangi bir kuruluşun sağladığı hizmet ya da sunduğu ürün hakkında veya planlama, tasarı, geliştirme, faaliyet vb. konularda müşterilerden gelen şikâyetlerin nasıl ele alınması gerektiği konusunda rehberlik eder. Müşterilerden gelen şikâyetlerin doğru bir şekilde nasıl ele alınması gerektiğini anlatır ve yaşanılan anlaşmazlıkları olabilecek en uygun çözüm yolu ile sonlandırmayı hedefler. Kuruluşlarda şikâyetlerin ele alınması için rehber niteliğindedir.
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2018 yılından beri sahiptir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Bu standart (EN ISO 14001: 2015), ISO/TC 207 “Çevre Yönetimi” Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış olup, bir kuruluşa, çevre yönetim sistemini diğer yönetim sistemlerinin şartları ile entegre etmek için ortak bir yaklaşım kullanılmasına ve risk bazlı düşünmeye olanak tanır. Çevresel performansı arttırmak için kullanılabilecek çevre yönetim sistemi şartlarını kapsamaktadır. Bu standardın amacı kuruluşların sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlaması ve çevre sorunlarını sistematik bir yaklaşımla sürdürebilmesidir.
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2020 yılından beri sahiptir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu belge, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için gereklilikleri belirlemektedir. Kuruluşların iş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları önleyerek; ve aynı zamanda iş sağlığını ve güvenliğini etkili bir şekilde iyileştirerek güvenli ve sağlıklı işyerleri sağlanmasına olanak tanıma konusunda bir rehberlik sunmaktadır.
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2020 yılından beri sahiptir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış tehlike, tehlike tanımlama, risk ve risk azaltmaya yönelik bir standart olup firmamız bünyesindeki tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak, üretim ve işletme güvenliğini sağlamak amacıyla alınmıştır
Dijital Tercüme Ltd. Şti. bu sertifikaya 2015 yılından beri sahiptir.
Talep edilmesi halinde sertifikalarımız ibraz edilebilir.