bize ulaşın

İstanbul - Türkiye

New York - ABD

Hızlı

Kusursuz

Kaliteli

Dildeki Referanslarımız

Kibar Holding A.Ş.
Kibar Holding A.Ş.
11 dilde 10 hizmet
Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
37 dilde 5 hizmet
Assan Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Assan Gıda San. ve Tic. A.Ş.
4 dilde 5 hizmet
Assan Panel San. ve Tic. A.Ş.
Assan Panel San. ve Tic. A.Ş.
4 dilde 4 hizmet
Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (Eczacıbaşı Profesyonel)
Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (Eczacıbaşı Profesyonel)
9 dilde 7 hizmet
Çak Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Collezione)
Çak Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Collezione)
29 dilde 8 hizmet
Yakamoz Grup
Yakamoz Grup
11 dilde 3 hizmet
Petrol Ofisi A.Ş.
Petrol Ofisi A.Ş.
17 dilde 22 hizmet
SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
32 dilde 22 hizmet
Bu dildeki referanslarımızda kayıtlı referanslarımızdan yayın izni alınanların en fazla on (10) tanesi gösterilmektedir.

Çeviri Süreci - Gürcüce

Gürcüce
  • EN 15038:2006 sertifikamız gereğince (Çeviride Kalite ve Çeviri Yönetimi Sertifikası), Gürcüce çeviri/tercüme koordinasyonu bünyesinde konusuna ve uzmanlık alanına göre sınıflandırılır.
  • Ticari faturalar ve sözleşmeler için Gürcü kanunlarına, para birimine ve kısaltmalara hâkim, en az on senelik çeviri tecrübesi olan Gürcüce yeminli tercümana yönlendirilir.
  • Çevirinin hatasız olması için “çeviriye hazırlık süreci” yapılmadan çeviriye başlanmaz. Bu bağlamda metnin konu araştırması yapılıp, veritabanımız ve sözlük havuzumuzdan yararlanarak terminolojisi çıkartılır.
  • Tercümeniz yeminli tercümanlarımızca, kurallara uygun biçimde tamamlanıp editörlere teslim edilir.
  • Gürcüce editörlerimiz, çevirmenimizden gelen metni anlam ve çeviri kalitesi, Gürcüce alfabesi/grameri (Türkçe'den Gürcüce'ye yapılan çevirilerde) veya Türk alfabesi/gramerine (Gürcüce'den Türkçe'ye yapılan çevirilerde) uygunluğu ve imla kuralları bakımından kontrol ederler.
  • Size ve sektörünüze özel “Gürcüce firma terminolojisi” hazırlanarak daha sonraki işler için veritabanı oluşturulur.
  • Gürcüce dilinde yeminli veya standart olarak sertifika, diploma, lisans, broşür, katalog, web sitesi vb tüm evraklarınızda grafik çalışması yapılarak birebir format uygulanır ve böylece resmi kuruma sunulacak evraklar, tecrübeli kadromuz tarafından Gürcistan resmi kurumlarının kabul edeceği şekilde hazırlanır.
  • Gürcüce, Google Yetkili Çeviri Bürosu olarak “Key4World” hizmeti sunduğumuz dillerden biridir.

Dil Bilgileri - Gürcüce

Gürcüce

Dijital Tercüme Çeviribilim bölümünün hazırlamış olduğu “Gürcüce” hakkındaki filolojik bilgidir.

Gürcüce, Gürcistan (başkenti: Tiflis'tir, nüfusu: 5, 457, 000 olup, yüzölçümü: 69, 700 km2'dir. Tiflis'ten sonra başlıca şehirleri Sukhumi, Kutaisi, Rustavi, Batumi, Poti, Hulo, Akhaltzikhe, Telavi, Borcomi, Zestaponi, Surami, Zugdidi ve Kobuleti'dir. Dini Gürcü Ortodoksu'dur, yüzde onluk bir kısmı ise Müslüman'dır. Ülkede kullanılan para birimi Lari'dir. Nüfus yoğunluğu km2'ye 78 kişidir) dışında Rusya, İran ve Türkiye ülkelerinde de konuşulan ve yazı dili olarak kullanılan uzun yıllar boyunca tarih içinde şekillenmiş bir dildir. Gürcüce, Kafkas Dil ailesine mensuptur, bu ailenin Lazca, Mingrelice ve Svanca dilleri ile birlikte Kartveli sınıfına aittir. Gürcistan'ın resmi dilidir ve Gürcistan ülkesinin öğretim dilidir. Çok eski zamanlardan beri şekillenmekte olan Gürcüce, son yüzyılda son şeklini almıştır. Modern Gürcüce de, Kartli diyalekti (Doğu Gürcücesi) temelinde gelişmiş olup, 5. yüzyıldan itibaren edebi eserlerde de kullanılan tek dil olmuştur. Grameri incelenecek olursa, en önemli özelliklerinden biri, ismin yedi halinin bulunmasıdır. Bu özellik, dili yeni öğrenen birini korkutsa da, genel olarak grameri öğrendikten sonra daha rahat bir hal alır. Yeryüzünde yaklaşık 5 milyon kişi tarafından konuşulur. Güney Kafkas dillerine mensuptur. Gürcistan'da yaşayan Gürcü halkın resmi dilidir. Bunun yanında diğer Güney Kafkas dilleri olan Svanca, Megrelce ve Lazca konuşan halkın da edebiyat dilidir. Dünya dilleri arasında incelendiğinde filologlar tarafından konuşulmasının zor olduğu söylenir, bunun sebeplerinden biri de ardı ardına birçok sessiz harfin kullanılabilmesidir. 33 harfli Gürcü alfabesinin sadece 5'i ünlü harftir. Bu da Gürcüce'deki sessiz harflerin ardı ardına dizilmesine sebep olmaktadır. Dört ya da beş adet sessiz harfin Gürcüce'de yan yana kullanılması sıkça rastlanan bir durumdur. Gürcüce, 2300 yıl önce taşlara yazılan Asamtavruli alfabesi, bundan 8 yüzyıl sonra ise Hutsuri alfabesi ve 11. yüzyıldan sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanan mhedruli alfabesinin etkilerini taşımaktadır. Modern Gürcüce ise Dedaena alfabesini kullanır. Dilbilimcilerin kayıtlarına göre Gürcü alfabesinin gelişimi hakkında kesin bilgiler yoktur, fakat bunun yanında görüşlere göre arami alfabesinden geliştirilmiştir, ayrıca eski Yunan alfabesinin de izlerini taşımaktadır.

Dilbilimcilere göre Gürcüce öğrenilmesi zor bir dildir. Bunun en önemli özelliğinin barındırdığı yirmi sekiz adet sessiz harftir, bir diğer sebebi de sessiz harflerin bazılarının gırtlaksal özellikler gerektirmesidir. Birkaç örnek vermek gerekirse birkaç türlü "k", "p" ve "t" harfi olmasıdır, ve bu harflerin söylenişinin telaffuzu zorlaştırmasıdır. Fiil çekiminin zorluğu ve de yalın haldeki kelimelerin bile ek alması (bir ok dilde yalın haldeki kelimeler ek almadan kullanılır, fakat Gürcüce dilinde sonuna "i" eki gelir). Kısıtlı bir coğrafyada kullanılmasına rağmen tarih boyunca değişkenlik göstermesi sebebiyle bir çok diyalekte sahiptir: İmereti diyalekti, Raça-Leçhum diyalekti, Guria diyalekti, Acara diyalekti, İmerhev diyalekti, Kartli diyalekti, Kaheti diyalekti, İngilo diyalekti, Tuş diyalekti, Hevsur diyalekti, Mohev diyalekti, Pşav diyalekti, Mtiul diyalekti, Fereydan diyalekti), Meshet diyalekti gibi değişkenlere sahiptir. Gürcüce'nin sahip olduğu özelliklerden bir tanesi ise yirmi rakamına kdar ayrı ayrı kelimelerin olmasıdır. Başlıca dünya dillerinden Almanca'da yapılan üçüncü kişi fiil çekimlerinde cinsiyetlerin farklı şekilde kullanılmasından ziyade ayrım yapılmaması sebebi ile Türkçe'ye daha yakındır. Tarihi açıdan bakıldığında Gürcüce dilinin kendi başına ortaya çıkması milattan önce birinci yüzyıla dayanır, çünkü Lazca ve Megrelce dilinden ayrıldığı tarih budur. Gürcüce, genel olarak bakıldığında Güney Kafkas dillerinin en yaygın dilidir. (Bu konuda küçük bir bilgi vermek gerekirse, Güney Kafkas dilleri ise Gürcüce ile birlikte Svanca, Megrelce ve Lazca'dan oluşur. Gürcüce dil açısından uzun tarihlere dayandığı için edebi dil olarak çok zengindir.

Gürcüce, Gürcü alfabesi olarak bilinen değişik yazı sistemleriyle yazılmıştır, modern Gürcüce'de mhedruli ("askeri") alfabesi asıl yazı sistemi olmuştur, bunun haricindeki yazı biçimleri daha çok tarihsel belgelerde kalmıştır. Bunun yanında kısıtlı kullanıma sahip de olsalar, üç Gürcü alfabesi vardır: asomtavruli (büyük harfler), nushuri (küçük harfler) ve mhedruli'dir. Son olarak ise dinsel metinlerde kullanılan hutsuri isimli bir yazı biçimine daha sahiptir.