bize ulaşın

İstanbul - Türkiye

New York - ABD

Hızlı

Kusursuz

Kaliteli

Dildeki Referanslarımız

Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
37 dilde 5 hizmet
Çak Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Collezione)
Çak Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Collezione)
29 dilde 8 hizmet
Yakamoz Grup
Yakamoz Grup
11 dilde 3 hizmet
Tuzla İnşaat Tur. İth. İhr. Ltd. Şti.
Tuzla İnşaat Tur. İth. İhr. Ltd. Şti.
10 dilde 3 hizmet
Akyiğit Mağazacılık A.Ş.
Akyiğit Mağazacılık A.Ş.
24 dilde 4 hizmet
Petrol Ofisi A.Ş.
Petrol Ofisi A.Ş.
17 dilde 22 hizmet
SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
32 dilde 22 hizmet
Bu dildeki referanslarımızda kayıtlı referanslarımızdan yayın izni alınanların en fazla on (10) tanesi gösterilmektedir.

Çeviri Süreci - Hırvatça

Hırvatça
  • Hırvatça çeviri/tercüme koordinasyonu bünyesinde konusuna göre sınıflandırılır ve uzmanlık alanına göre (edebi, medikal, ticari, hukuki, teknik, akademik vb.) çevirmen seçimi yapılır.
  • Çeviriye hazırlık süreci kapsamında metnin konu araştırması yapılıp, veritabanımız ve sözlük havuzumuzdan yararlanarak terminolojisi çıkartılır.
  • EN 15038 sertifikamız kapsamında tercüme, uzman Hırvatça çevirmeni/tercümanı tarafından kurallara uygun biçimde tamamlanıp editörlere teslim edilir.
  • Editörlerimiz tarafından önce çevirlen metin, anlam ve çeviri kalitesi bakımından kontrol edilir, daha sonra son kontrol aşamasında Hırvatça alfabesi/grameri (Türkçe'den Hırvatça'ya yapılan çevirilerde) veya Türk alfabesi/gramerine (Hırvatça'dan Türkçe'ye yapılan çevirilerde) uygunluğu imla kuralları ve dizine göre gözden geçirilir.
  • Firmanıza ve sektörünüze özel hazırlamış olduğumuz “firma terminolojisi” ile daha sonraki projeleriniz için hatasız ve aynı elden çıkmış tercümeler garanti etmekteyiz.
  • Her türlü sertifika, diploma, lisans, broşür, katalog gibi grafik çalışması gerektiren evraklarınızda birebir format uygulanmaktadır.
  • Resmi kuruma sunulacak evraklar, tecrübeli kadromuz tarafından Hırvatistan resmi kurumlarının kabul edeceği şekilde hazırlanır.
  • Google Yetkili Çeviri Bürosu olarak “Key4World” hizmetimiz Hırvatça dilinde de hizmetinize hazırdır.

Dil Bilgileri - Hırvatça

Hırvatça

Dijital Tercüme Çeviribilim bölümünün hazırlamış olduğu “Hırvatça” hakkındaki filolojik bilgidir.

Hırvatça, Slav dillerinin güney grubuna aittir ve genel olarak bakıldığında Hırvatların konuştuğu bir dildir ve Latin alfabesi ile yazılır. 900 yıllık bir geçmişi vardır. Hırvatça'da fiiller iki ana sınıfa ayrılır ve öznenin, yüklemde bahsedilen işi tamamlanması ve tamamlanmaması üzerine sınıflama yapılır. 7 tane zaman vardır.

Hırvatça üç temel lehçeye sahiptir: Shtokavian, Chakavian ve Kajkavian. Dördüncü lehçe olan Torlakian edebi ve standart dil olarak baz alınır. Genel konuşma dilinde ise Shtokavian lehçesi temel alınır ve üzerinde Sırpça, Boşnakça ve Karadağ dillerinin etkisi görülür. Bugün Hırvatistan Cumhuriyeti'nin resmi dili olması dışında Bosna-Hersek'in fiiliyatta üç etnik yapılı bölümlenmesi sebebiyle burada da resmiyete yakın bir durumdadır. Hırvatistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'da 5 milyon kişi tarafından konuşulur.

Slav menşeli dillere dahil edilen Hırvatça, diğer Slav dillerinden din ve kültürel yapı sebebiyle farklılaşır. Hırvatlar'ın Katolik mezhebine mensup olmaları ve fakat diğer Slavların Ortodoks mezhebine mensup olmaları, esasen kelime hazinesinde olan farklılıkları doğurmuştur.

Sırpça ile birlikte "Sırp-Hırvat" dili olarak da bilinir. Sırp-Hırvatça, Bosna-Hersek'in Bosna Savaşı'ından önceki dilidir ve Yugoslavca olarak da kabul edilebilir. Bosna Savaşı'ndan sonra devlet üç resmî dili bulunan bir ülke haline gelmiştir. Bugünkü durumda hepsi ayrı bir etnik unsuru gösteren Bosnalı Müslümanlar'ın yani Boşnakların dili Boşnakça, Ortodoks Sırplar'ın dili Sırpça ve Katolik Hırvatlar'ın dili Hırvatça ülkenin resmî dilleridir. 1970'lerde Sırp-Hırvatça'da 2-3 bin Türkçe kelime kullanılıyordu, bu sayı bugün için 500-1000 civarındadır. Sırpça'da bazı Türkçe kelimeler, olduğu gibi kullanılmaktadır. Fakat telaffuz edilişlerinde küçük farklılıklar vardır.

Ülkedeki üç etnik grup (Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar) aslında aynı dil tabanı üzerinden farklı şekillerde konuşmaktadırlar. Genelde tüm Hırvatistan halkına özellikle son yıllarda Sırpça ve Boşnakça'dan hem biçim, hem sözcük dağarcığı bakımından iyice farklılaşmaya başlamıştır. Temel kavramları, kelimelerin benzerliği ve gramerinin çok yakın olması sebebi ile bu dili öğrenen Boşnakça ve Sırpça'yı da rahatlıkla konuşup yazabilir. Gerek konuşması gerek öğrenmesi epey ağır bir grameri, karışık bir sentaksı ve cümle yapılarına sahiptir. Melodik bakımdan oldukça hızlı konuşulan bir dildir.

Hırvatça, ülkemizde özel dil kursları ile öğrenilebilir. Hırvatça öğrenmede başarılı olabilmek için özellikle sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir. Hırvatça öğrenenler Hırvatistan ile ticari ve kültürel ilişkileri yürüten kuruluşlarda mütercim tercüman olarak görev alabilirler. Hırvat gramer sisteminin karmaşık gibi görünen özellikleri onu Avrupalılar tarafından öğrenilmesi zor bir dil haline getirmektedir fakat aynı aileden olan Türkçe ve Hırvatça'nın dil mantığı ve birçok kelimesi birbirine benzediği için; Türkler'in Hırvatça'yı, Hırvatlar'ın da Türkçe'yi öğrenmesi, Türkiye dışındaki diğer Avrupa ülkelerine göre daha kolaydır.