bize ulaşın

İstanbul - Türkiye

New York - ABD

Hızlı

Kusursuz

Kaliteli

Dildeki Referanslarımız

Bu dildeki referanslarımız kayıtlı bilgilerinin gizli kalmasını tercih etmişlerdir.

Çeviri Süreci - Urduca

Urduca
  • EN 15038 Çeviride Kalite Yönetimi belgemiz gereğince Urduca dilindeki çevirileriniz, öncelikle uygulanabilirlik, onay ve çeviriye hazırlık aşamalarından geçer. Buna göre öncelikle metnin içeriği hakkında araştırma yapılıp, veritabanımız ve sözlük havuzumuzdan yararlanarak tüm kelimelerin terminolojisi çıkartılır.
  • Dünyada 200 milyondan fazla kişi tarafından, özellikle Pakistan ve Hindistan’da konuşulan Urduca’da firmamız Dijital Tercüme, benzersiz bir çeviri süreci izlemektedir. Sahip olduğumuz Dijital Tercüme Dil Hizmetleri'nde Urduca’da akademik, edebi, hukuki tercüme ve çeviri, medikal (tıbbi) tercüme ve çeviri, Urduca patent çevirisi, senaryo çevirisi, teknik, reklam, web sitesi, Urduca ticari tercüme ve çeviri hizmeti alabilirsiniz. Urduca’da ayrıca noter onayı (tasdiki), Urduca kurumsal paket ve Urduca Key4World hizmeti sunulmaktadır. Bu özel alanların her biri için “uzman çevirmenimiz” mevcuttur ve Urduca dilinceki çeviriniz konusuna göre sınıflandırılarak, projeye atanan tercümana yönlendirilir.
  • Urduca yeminli çevirmenimiz tarafından tercüme metni büyük titizlikle ele alınır ve hatasız olarak tercüme edilir.
  • Anlamı çok iyi verebilmek adına yerelleştirme işlemi de Pakistan ve Hindistan kültürünü çok iyi bilen editörümüz tarafından yapılmaktadır.
  • Metin daha sonra,anlam, çeviri kalitesi ve imla bakımından kontrol edilir, son kontrol aşamasında Urduca alfabesi/grameri (Türkçe'den Urduca'ya yapılan çevirilerde) veya Türk alfabesi/gramerine (Urduca'dan Türkçe'ye yapılan çevirilerde) uygunluğuna göre gözden geçirilir.
  • Resmi kuruma sunulacak evraklar, tecrübeli kadromuz tarafından Pakistan veya Hindistan resmi kurumlarının kabul edeceği şekilde hazırlanır.
  • Google Yetkili Çeviri Bürosu olarak “Key4World” hizmetimiz Urduca dilinde de hizmetinize hazırdır.

Dil Bilgileri - Urduca

Urduca

Dijital Tercüme Çeviribilim bölümünün hazırlamış olduğu “Urduca” hakkındaki filolojik bilgidir.

Urdu dili veya Urduca, resmi olarak Pakistan ve Hindistan'ın dilidir. Urduca, dünyada 200 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Filolojik açıdan Hintçe diline benzemektedir. Bazı filologlara göre Hindu dilinden gelişmiş olduğu söylenir, fakat sanılanın aksine yapay bir dil değildir, ticari açıdan çok fazla dilin bir araya geldiği bir bölgede ortak bir kullanım mantığıyla oluşmuş doğal bir dildir. Moğolca, Farsça, Türkçe, Sanskritçe, Arapça, Hintçe karışımı bir dildir. Hintçe diline çok benzemekle beraber, yazılı olarak Arap alfabesi kullanılır. Buna rağmen sözlü iletişimde Urduca bilen biri Hintçe konuşan birini rahatlıkla anlayabilir. Gramer olarak benzemenin yanında, vokabüler açıdan da Türkçe'den yaklaşık 5000 kelime barındırır. Gramer yapısı kolay olmasına rağmen, harf bileşimlerinin yazımı açısından öğrenilmesi zordur.

Urduca özellikle Hindistan'ın kuzeyinde Müslümanlar'ın daha yoğun olduğu yerlerde konuşulmaktadır. Pakistan'da ise Paştu ve Pincabi dillerinin yanında ortak dil olarak kullanılır. Günümüzde artan düzeydeki işçi anlaşmaları sebebi ile özellikle inşaat alanında bölgede sıklıkla kullanılmaktadır.

Ülkemizde İstanbul üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimi olarak Urdu Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenilebilir. İslam dünyasının önemli tasavvuf klasiklerinin bu dilde yazılmış olması sebebiyle araştırmacı olmak isteyenlerin veya Pakistan ile ticari ilişki kurmak isteyen kişilerce öğrenilmesi büyük kolaylık sağlayacaktır. Mezunlar Osmanlıca, Arapça, Farsça yazma ve basma eserlerin bulunduğu kütüphane ve arşivlerde, TRT'de, Dışişleri Bakanlığı'nda veya tercüme bürolarında çalışabilirler.