bize ulaşın

İstanbul - Türkiye

New York - ABD

Hızlı

Kusursuz

Kaliteli

Dildeki Referanslarımız

Kibar Holding A.Ş.
Kibar Holding A.Ş.
11 dilde 10 hizmet
Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
37 dilde 5 hizmet
Aydınlı Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş.
Aydınlı Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş.
21 dilde 13 hizmet
Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. A.Ş. (Flormar)
Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. A.Ş. (Flormar)
13 dilde 8 hizmet
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
11 dilde 6 hizmet
Çak Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Collezione)
Çak Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Collezione)
29 dilde 8 hizmet
Akyiğit Mağazacılık A.Ş.
Akyiğit Mağazacılık A.Ş.
24 dilde 4 hizmet
Digital Partners Reklam Hizmetleri A.Ş.
Digital Partners Reklam Hizmetleri A.Ş.
7 dilde 2 hizmet
SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
32 dilde 22 hizmet
Kayalı Görsel Hizmet Ajansı
Kayalı Görsel Hizmet Ajansı
4 dilde 2 hizmet
Bu dildeki referanslarımızda kayıtlı referanslarımızdan yayın izni alınanların en fazla on (10) tanesi gösterilmektedir.

Çeviri Süreci - Farsça

Farsça
  • Farsça çeviriniz el yazısı veya matbu olmasına göre sınıflandırılır.
  • Matbu metinler direkt olarak konusuna göre uzman bir tercüman/çevirmene nakledilir, el yazısı Farsça metinler ise önce okunaklı hale getirilir, bu noktada yazıyı yazan kişilerin, kendilerine özgü yazı stil ve karakterleri kullanmalarıyla yazı bozulabilmektedir. Ekstra uzmanlık gerektiren bu tarz belgelerde "İhtisas Farsçası" adını verdiğimiz, çeşitli el yazılarını okuyacak kadar ileri düzeydeki Farsça çevirmenler/tercümanlar görev alır.
  • Çeviride kalite sertifikamız EN 15038 uyarınca Farsça çeviri/tercüme koordinasyonu bünyesinde konusuna göre sınıflandırılır.
  • Uzmanlık alanına göre (medikal, ticari, hukuki, teknik vb.) çevirmen seçimi yapılır. Çevirmen seçimi yapılırken dikkat edilen diğer bir nokta ise çevirinin hangi ülkede yayınlanacağıdır. Farsça’nın şiveleri yerine göre değişiklik gösterdiğinden müşteri odaklı hedef çeviri yapılmaktadır. Resmi evraklarda ise resmi Farsça kullanılır ve evrakın kabul edilebilirliği garanti altına alınır.
  • Metniniz, en az on senelik çeviri tecrübesi olan Farsça yeminli tercüman tarafından konu araştırması yapılıp, veritabanımız ve sözlük havuzumuzdan yararlanarak terminolojisi hazırlandıktan sonra kurallara uygun biçimde tamamlanıp editörlere teslim edilir.
  • Editörlerimiz tarafından önce anlam ve çeviri kalitesi bakımından kontrol edilir, daha sonra son kontrol aşamasında Farsça alfabesi/grameri (Türkçe'den Farsça'ya yapılan çevirilerde) veya Türk alfabesi/gramerine (Farsça'dan Türkçe'ye yapılan çevirilerde) uygunluğu imla kuralları ve dizine göre gözden geçirilir.
  • Sertifika, diploma, lisans, broşür, katalog, web sitesi vb tüm evraklarınızda grafik çalışması yapılarak birebir format uygulanır.
  • Resmi kuruma sunulacak evraklar, tecrübeli kadromuz tarafından İran resmi kurumlarının kabul edeceği şekilde hazırlanır.
  • Firmanıza özel hazırlamış olduğumuz “firma terminolojisi“ ile hatasız ve aynı elden çıkmış tercümeler garanti etmekteyiz.
  • Google Yetkili Çeviri Bürosu olarak “Key4World” hizmetimiz Farsça’da da hizmetinize hazırdır.

Dil Bilgileri - Farsça

Farsça

Dijital Tercüme Çeviribilim bölümünün hazırlamış olduğu “Farsça” hakkındaki filolojik bilgidir.

Farsça ya da Acemce Hint-Avrupa dil ailesinin bir kolu olan Hint-İran dillerine bağlıdır, daha da net şekilde belirtmek gerekirse bu kolun İran öbeğine bağlıdır. Etimolojik açıdan köken olarak antik Pers halkının konuştuğu dilden yani M.Ö. 550-330 yılları arasında İran'da hüküm süren Parsa halkının konuştuğu dilden gelmektedir.

Farsça ve lehçeleri İran, Afganistan ve Tacikistan'da resmî dil olarak kabul edilmiştir, sadece bu ülkelerde 64 milyon kişinin anadili Farsça'dır. Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere diğer ülkelerde de yaklaşık 50 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır.

Farsça ve Fars Edebiyatı, dilimize Osmanlı dönemi başta olmak üzere yüz yıllar boyunca derin tesirlerde bulunmuştur. Pers İmparatorluğu'nun resmî dili olduğu dönemde neredeyse tüm Pers İmparatorluğu'nda konuşulduğu için etkisini yaygınlaştırmıştır. Örneğin 18. yüzyıla kadar Hindistan'da resmî dil olarak kullanılmaya başlanmıştır. Farsça'da Farsça kelimelerin sıklığı çok ve kelime hazinesinin zengin olması sebebi ile Osmanlı'da Farsça dili özellikle edebiyat dili olarak kültürümüzde esaslı bir yer tutmuş, genel ve klasik öğretimde yer almış ve birçok Türk şairi farsça eserler vermiş, divanlar meydana getirmiştir. Bunun yanında Farsça, komşu ülkelerin dillerini, özellikle Orta Asya, Kafkasya ve Anadolu'daki Türk dillerini etkilemiştir. İslam Dünyası'nın ikinci kültür dilidir.

Eski Farsça, Orta Farsça, Klasik Farsça, Çağdaş Farsça olarak tarihsel olarak kategorilendirilir, bunun yanında bölgesel olarak İran'da konuşulan şekline Çağdaş Farsça; Tacikistan, Özbekistan ve Rusya'da konuşulan şekline Tacikçe (Kiril alfabesiyle yazılır), son olarak da Afganistan, Özbekistan ve Pakistan'da konuşulan Farsça'ya Darice denir.

Farsça Orta Asya'nın güney batısında doğmuştur. Çekimli bir dildir ve Proto-Hint Avrupa dilinden gelmiş olup Fars dili gramerinin sade ve teferruatsız oluşu, çok sayıda kurallara bağlı olmaması, diğer dillere olan etkileri ve çok uzun yüzyıllardır kullanılıyor olması sebebi ile öğrenme imkânlarını daha da arttırmıştır. Ülkemizde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde Fars Dili ve Edebiyatı eğitimi almak mümkündür. Fars Dili ve Edebiyatı programında Farsça diline ait grameri, tarihi, coğrafyası, dinleri ve edebiyatları, İslam öncesi ve sonrası Fars-İran Edebiyatı hakkında eğitim ve araştırma yapılır.

Mezunlar eski yazma eserlerin bulunduğu kütüphanelerde ve müzelerde görev alabilir, üniversitede akademik ve bilimsel çalışma yapabilirler. Bunun yanında İran ile ticaret yapan kuruluşlarda mütercim tercüman olarak yer alabilirler.