bize ulaşın

İstanbul - Türkiye

New York - ABD

Hızlı

Kusursuz

Kaliteli

Dildeki Referanslarımız

Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
37 dilde 5 hizmet
Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
11 dilde 2 hizmet
Akyiğit Mağazacılık A.Ş.
Akyiğit Mağazacılık A.Ş.
24 dilde 4 hizmet
Bu dildeki referanslarımızda kayıtlı referanslarımızdan yayın izni alınanların en fazla on (10) tanesi gösterilmektedir.

Çeviri Süreci - Litvanca

Litvanca
  • Litvanca’daki veya Türkçe’den Litvanca’ya tercüme edilecek metin, EN 15038 kuralları gereğince çeviri/tercüme koordinasyonu bünyesinde konusuna göre sınıflandırılır, uzmanlık alanına göre (medikal/ticari/hukuki/teknik vs) çevirmen seçimi yapılır.
  • En az on senelik çeviri tecrübesi olan ve ana dil düzeyinde çeviri yapabilecek Litvanca yeminli tercümana yönlendirilir.
  • Dijital Tercüme Dil Hizmetleri'nin Litvanca dilinde verdiği hizmetler şu şekildedir: Litvanca akademik tercüme ve çeviri, Litvanca edebi tercüme ve çeviri, Litvanca hukuki tercüme ve çeviri, Litvanca medikal (tıbbi) tercüme ve çeviri, Litvanca noter onayı (tasdiki), Litvanca patent çevirisi, Litvanca senaryo çevirisi, Litvanca teknik tercüme ve çeviri, Litvanca reklam tercümesi ve çevirisi, Litvanca web sitesi tercümesi ve çevirisi, Litvanca kurumsal paket, Litvanca ticari tercüme ve çeviri. Günlük Litvanca yazışmalar ve haberler de acil çeviri sınıfında ele alınır.
  • Metnin konu araştırması yapılıp, veritabanımız ve sözlük havuzumuzdan yararlanarak terminolojisi çıkartılır.
  • En son olarak tercüme, kurallara uygun biçimde tamamlanıp editörlere teslim edilir. Dijital Tercüme Dil Hizmetleri bünyesinde her iki dile de hâkim, yine resmi sertifikalar ve diplomalar ile bu hâkimiyeti belgelenmiş, ana dil seviyesinde kontrol yapabilecek editörlerimiz de çevirinin kalitesini kontrol etmektedir.
  • Editörlerimiz tarafından önce anlam ve çeviri kalitesi bakımından kontrol edilir, daha sonra son kontrol aşamasında Litvanca alfabesi/grameri (Türkçe'den Litvanca'ya yapılan çevirilerde) veya Türk alfabesi/gramerine (Litvanca'dan Türkçe'ye yapılan çevirilerde) uygunluğu imla kuralları ve dizine göre gözden geçirilir.
  • Firmanıza özel hazırlamış olduğumuz “firma terminolojisi” ile hatasız ve aynı elden çıkmış tercümeler garanti etmekteyiz.
  • Sertifika, diploma, lisans, broşür, katalog, web sitesi vb tüm evraklarınızda grafik çalışması yapılarak birebir format uygulanır.
  • Resmi kuruma sunulacak evraklar, tecrübeli kadromuz tarafından Litvanya resmi kurumlarının kabul edeceği şekilde hazırlanır.
  • Google Yetkili Çeviri Bürosu olarak “Key4World” hizmetimiz Litvanca dilinde de hizmetinize hazırdır.

Dil Bilgileri - Litvanca

Litvanca

Dijital Tercüme Çeviribilim bölümünün hazırlamış olduğu “Litvanca” hakkındaki filolojik bilgidir.

Litvanca veya bazı filologlara göre Litvanyaca, 1918'den beri Litvanya'nın resmî dili olarak kabul edilmiştir. Litvanca veya Litvanyaca, 3 milyon kişi ile başta Litvanya olmak üzere dünya üzerinde Belarus, Letonya, Polonya, Rusya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Estonya, İzlanda, İrlanda, İsveç, İngiltere, Norveç, Finlandiya, Uruguay ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki göçmenler ve etnik gruplar tarafından da anadil olarak konuşulur. Litvanya dışında ise toplam bir milyon kişinin anadilidir. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin resmî dillerinden biridir.

Litvanyaca, Hint-Avrupa dilleri arasında en fazla derecede arkaik yapıya sahip olan, gramer ve yazım kurallarını nesiller boyunca korumayı başarmış, dillerin birbiriyle kaynaşması eğiliminden de nasibini almadan kendi kurallarını muhafaza etmiş bir dildir. Bu özellikler arasında isim ve fiillerde ikil sayı belirten biçimler ve "-su" eki (çoğul kalma hâlinde kullanılır) sayılabilir.

Litvanca/Litvanyaca, tarih boyunca Litvanya haricinde resmi bir dil olarak kullanılmamasına, eski Litvanya Devleti'nin kendi kanunlarını yazarken bile Litvanyaca dilini kullanmamasına ve Sovyet Rusya'nın Kiril alfabesi kullanılmasına yönelik baskılarına rağmen, Litvanca'daki kökene bu biçimde bağlı kalınması sebebi ile filologlar ve özellikle Hint-Avrupa dilleri uzman dil bilimcileri tarafından ön Hint-Avrupa dilinin kaynağı olarak görülmektedir.

Litvanyaca'nın konuşulan iki lehçesi vardır. Litvanyaca'nın lehçeleri, Litvanya'nın etnografik yapısı ile belirlenmiş olup Yukarı ve Aşağı Litvanyaca diye ayrılır. Aşağı Litvanya'da konuşulan lehçe ile standart Litvanyaca arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Litvanyaca'da çift sözcükler de vardır fakat bunlar sadece bazı Litvanyaca şivelerinde kullanılır. Litvanyaca'da 12 sesli harf, 20 sessiz harf vardır. Litvanca'da sözcükler eril ve dişil olarak iki cinsiyettedirler. Litvanyaca'da 11 çeşit sözcük vardır: isim, fiil, sayısal, zamir, sıfat, yansımalar, ünlem, birleşme, edat, nesne, zarf. İsimler ana başlığı altında özel ve cins isimler arasında bazı değişiklikler yapmak gerekmektedir, çünkü Litvanca'da yalnızca özel isimler aktifleştirilmiştir. Bazı isimlerse hem özel hem de cins isim olabilirler. Birçok sözcük tekil veya çoğul türdedir.