bize ulaşın

İstanbul - Türkiye

New York - ABD

Hızlı

Kusursuz

Kaliteli

Haberle İlgili Referanslar

Haberle ilgili bir referans bulunamadı.

Dijital Tercüme'de Arapça Çeviri Süreci

Arapça hakkında filolojik bilgi
Arap dilinin tarihi milattan önce 500’lü yıllara kadar dayanmaktadır. Bu köklü dil, Hami – Sami dil ailesine mensup olmakla birlikte tüm Arap ülkelerinin resmi dilidir ve yaklaşık 224 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Arapça, 26 ülkenin ya tek resmi dili ya da resmi dillerinden biridir ve buna ek olarak başka ülkelerde bulunan Araplar tarafından da konuşulmaktadır.
İlk dönemlerde Arap Yarımadası’na özgü olsa da İslamiyet’in yayılışıyla beraber dünyaya da yayılmış Kur’an Arapçası standart Arapça olarak kabul edilmektedir. Birçok lehçesi bulunan Arapça’nın en önemli denebilecek 8 lehçesi bulunmaktadır; Mısır Arapçası, Şamî (Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün'de) Arapça, Irak Arapçası, Körfez Arapçası, Hicaz Arapçası, Necd Arapçası, Yemen Arapçası ve Kuzey Afrika Arapçası. Ayrıca Yunanca’dan İngilizce’ye, İspanyolca’dan Farsça’ya kadar birçok dili etkilemiş ve günümüzün hem yazılı hem de konuşulan Türkçesinde pek çok kelime barındıran bir dildir.
Arap alfabesi 28 harften oluşup yaz için kullanılan temek şekil sayısı 17’dir ve sağdan sola doğru yazılmaktadır. Bu harflerin neredeyse tamamı sessiz harftir ve yazılışları da cümlenin başında, ortasında ya da sonunda olmasına göre değişiklik gösterir. Arapçada kelimeler çoğunlukla 3 sessiz harften oluşur ancak nadir bir şekilde 4 ya da 5 sessiz harften oluşabilir.
İsmin üç hali bulunmaktadır Arapçada. İsmin halleri birbirlerinden kelimelerin sonuna eklenen ünlü hareketleriyle ayrılır. Temelde iki zamanı (geniş ve geçmiş) olmasına rağmen cümle kuruluşu sırasında bu kelimeler 12 tip kişi zamirine göre çekilir. Aynı zamanda bu kişi zamirlerinin de Avrupa dillerine benzer şekilde cinsiyetleri vardır.
Arapça dünya çapında, özellikle Müslüman okullarında öğretilmekte, üniversitelerde ise seçmeli ders olarak verilmektedir.

Neden Arapça çeviri?
Arapça, gramatik olarak Türkçe’den çok uzak olması ve dil özelliklerinin çok karakteristik olması nedeniyle hem Türkler için zor olacağı aşikardır ancak bizim dilimizdeki birçok kelimenin Arapça kökenli olması nedeniyle kelime bilgisinde aşırı bir zorluk yaşanmayabilir.
Arapça öğrenmenin en büyük artısı günümüzde inşaat sektörünün Arap ülkeleri, özellikle Libya, Cezayir, Mısır ve Fas gibi ülkeler yükselişe geçmiştir ve pek çok Arap firması da ülkemize bu sektörde yatırım yapmaktadır. 2013 yılında Araplar 11 ay gibi bir süre içerisinde 400 milyon dolarlık bir yatırım yapmışlardır. Sadece inşaat değil, enerji sektörü ve özellikle Dubai gibi bölgelerdeki turizm etkinliği göz önünde bulundurulması gereken konulardır.
Ayrıca Türk – Arap ilişkilerinin her geçen yıl pozitif bir ışıkta artması nedeniyle de Arapça, tercümanların geleceğe yönelik yaptıkları planlarda yer alması kârlı olacak dillerden biri.
 
Arapça Çevirilerde Neden İddialıyız?
Çeşitli ülkeler tarafından resmi dil olarak kabul gören ve dünya üzerinde 180 milyon’dan fazla insan tarafından konuşulan Arapça çevirileriniz, Dijital Tercüme tarafından özel olarak hazırlanmış olan “Arapça çeviri/tercüme koordinasyonu” bünyesinde konusuna göre ve hedef ülke veya bölge dikkate alınıp sınıflandırılarak işleme alınır.
Sahip olduğumuz EN 15038 Çeviride Kalite Yönetimi gereğince uzmanlık alanına göre (medikal, ticari, hukuki, teknik, reklam, web sitesi, edebi, patent, senaryo vs.) çevirmen seçimi yapılır. Bu sayede her sektöre özel terminoloji ile çalışılır ve hatasız, metnin içeriğini birebir yansıtan ve kaliteli çeviriler elde edilir.
Çeviri sürecinde müşteri odaklı hedef çeviri, çevirmenimiz tarafından izlenen ve en ön planda bulunan yöntemdir. İlk okuması ve çevirisi tamamlanan metin, Arapça ve Türkçe’ye anadil düzeyinde hakim editörlerimize teslim edilir.
Arap ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerinin bir çok alanda gün geçtikçe daha da güçlendiği günümüzde, özellikle sertifika, ruhsat, sözleşme, kullanım kılavuzu, diploma, lisans, broşür, katalog gibi grafik çalışması istenen dosyalarda birebir format uygulanır. Resmi kuruma sunulacak evraklar, tecrübeli kadromuz tarafından Arap resmi kurumlarının kabul edeceği şekilde YEMİNLİ olarak hazırlanır.
Arapça web sitesi çevirilerinde, Dijital Tercüme’ye özel bir çeviri süreci izlememiz ve siteye yerleştirme aşamasında kolaylık yaratacak bir sistemle çalışılmamız sizin için büyük bir fayda sağlayacaktır.
Google Yetkili Çeviri Bürosu olarak sunduğumuz “Key4World” hizmetimiz Arapça’da hizmetinize hazırdır. 7/24 ulaşabileceğiniz ve firmanızın tüm çeviri ihtiyaçlarından sorumlu Müşteri Temsilcimiz bulunmaktadır.
 
Ülkemizde Arapça Çeviriye Bakış

Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki uzun yıllara dayanan tarihsel ve ekonomik iletişim dolayısıyla Arapça çevirinin önemli bir yeri vardır. Hızla büyüyen ve dünyanın en önemli ekonomik merkezlerinden biri olan Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticari ilişki güçlenmeye devam etmektedir. Karşılıklı yatırımların artmasıyla da Türkiye’nin ticari dostluk kurduğu en önemli ülkeler Arap ülkeleri olacak gibi görünmektedir. Bunların yanı sıra Türkiye ve Arap ülkelerini bir araya getiren diğer önemli etkenlerden olan turizm, emlak, enerji, otomotiv alanlarında da Arapça çeviri yükseliştedir. Ortadoğu’da en çok konuşulan dillerin başında gelen Arapçanın çeviri hacmi yüksektir; dolaysıyla çeviri de giderek önem kazanmakta ve talep artmaktadır. Bu nedenle hem akademik olarak yüksek kalitede eğitim veren Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinin sayısının artması, hem de özel eğitim kurumlarında Arapça konuşulan ülkelerden gelen öğretmenlerin ders vermesi ile uzman Arapça çevirmenlerin sayısı artmaktadır. Türkiye ve Arap Ülkelerini sektörel olarak bir araya getirerek ticari iş birliklerinin sayısı ivmeli olarak artış göstermekte ve Türk-Arap Ülkeleri Üretici, Sanayici ve Yatırımcıları sıklıkla bir araya gelmektedir. Bu nedenle Arapça çeviriye ilgi veihtiyaç artacaktır.
 
Türkçe Ve Arapça Arasındaki Benzerlikler Ve Bunun İki Dil Arasındaki Çeviriye Katkıları

Türkçenin Arapça ile tanışması İslam dininin yayılmasının yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğunun bulunduğu coğrafi yakınlıktan dolayı Arap ülkeleriyle olan etkileşimleriyle başlamıştır ve o günden bugüne Türkçenin sözcük haznesine Arapça kökenli çok fazla sözcük katılmıştır. Bu etkileşime Arapçaya ek olarak konuşulan Farsçanın da katkısı olmuştur; Farsça ve Arapça büyük benzerlikler taşıyan dillerdir ve Türkçede Farsça kökenli sözcükler de mevcuttur.Bunun yanı sıra Türkçe ve Arapçada kullanılan alfabeler farklı olsa bile diller arası çeviride avantaj elde edilir, zira yazılışları farklı olsa bile Arapça ve Türkçenin harfleri ve okunuşları oldukça benzerdir. Ayrıca iki dilin sözcük dizimi ve cümle vurguları gibi dilbilgisel benzerlikleri de çeviride avantaj sağlar.Özetle Arapça ile olan hem dini, hem coğrafi hem de kültürel iletişim sayesinde Türkçe ve Arapça arasındaki çeviri, Batı dilleri çevirisine kıyasla daha kolay ve avantajlı hale gelmiştir.
 
Arapçayı nerede öğrenebiliriz?
Ülkemizde Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü seçeneğe sunarken, Okan Üniversitesi burslu ya da burssuz olarak Arapça Mütercim-Tercümanlık bölümünde okuma olanağı sağlamaktadır. Akademik düzeyde değil de hobi olarak ilgilenmek isteyenler ise mevcut dil kursları sayesinde bu dili öğrenebilirler.
 
07.08.2015 (2926 okuma)